Xử lý triệt để tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông

14:12 | 05/07/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông trên địa bàn thành phố.
Bổ sung chế tài xử lý vi phạm về quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ quốc giaBổ sung chế tài xử lý vi phạm về quản lý khoáng sản tại khu vực dự trữ quốc gia
Hà Nội: Nhiều dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đaiHà Nội: Nhiều dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai
Xử lý triệt để tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông
Ảnh minh họa

Yêu cầu trên nhằm thực hiện kiến nghị của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật về đê điều ở bãi sông trên địa bàn thành phố Hà Nội. UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp với các sở: NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ khu vực bãi sông, bãi nổi trên địa bàn, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm, nhất là vụ việc vi phạm nghiêm trọng, nổi cộm, kéo dài.

UBND thành phố cũng giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, tổ chức quản lý chặt chẽ hành lang bảo vệ đê điều, đất bãi sông, bãi nổi theo đúng quy định của pháp luật về đê điều; chịu trách nhiệm trước UBND thành phố để các vụ việc vi phạm pháp luật về đê điều tồn tại kéo dài hoặc để xảy ra những vụ việc vi phạm mới trên địa bàn không bị xử lý kịp thời, kiên quyết, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật.

Trước đó,UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 2032/UBND-KT về triển khai thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-BNNPTNT ngày 7/6/2021 của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương.

Để triển khai thực hiện theo đúng quy định, UBND thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo phòng chuyên môn được giao quản lý nhà nước về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu: Triển khai thực hiện thông tư của Bộ NN&PTNT; xây dựng, phê duyệt, thực hiện và cập nhật điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai của địa phương theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã triển khai thực hiện thông tư trên theo quy định.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng và rà soát, điều chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố. Trong đó, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, phê duyệt, thực hiện và cập nhật, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng, chống thiên tai thành phố 5 năm và kế hoạch thực hiện hằng năm; xây dựng bản đồ rủi ro thiên tai, mô tả mức độ rủi ro thiên tai đối với từng loại hình thiên tai cụ thể trên địa bàn thành phố.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Chinhphu.vn

sao-thai-duong