TP HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản

14:00 | 24/01/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Liên quan đến nội dung giải quyết các khó khăn của dự án bất động sản theo các kiến nghị, tổng hợp của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM xử lý khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, Sở Xây dựng đã có ý kiến và đề nghị các đơn vị giải quyết các thủ tục do mình phụ trách.
TP HCM: Thanh tra đột xuất 15 đơn vị sử dụng đấtTP HCM: Thanh tra đột xuất 15 đơn vị sử dụng đất
TP HCM dành hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên TâmTP HCM dành hơn 9.600 tỉ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm
TP HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Sở Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản TP HCM có 4 công văn kiến nghị liên quan đến giải quyết các thủ tục của các dự án, cụ thể:

Lần 1, công văn số 14/2022/CV-HoREA ngày 15/3/2022, kiến nghị liên quan 64 dự án của 57 doanh nghiệp.

Lần 2, công văn số 25/2022/CV-HoREA ngày 29/4/2022, kiến nghị liên quan đến 38 dự án của 29 doanh nghiệp.

Lần 3, công văn số 40/2022/CV-HoREA ngày 10/6/2022, kiến nghị liên quan 11 dự án của 10 doanh nghiệp.

Lần 4, công văn số 53/2022/CV-HoREA ngày 7/7/2022, kiến nghị liên quan đến 3 dự án của 1 doanh nghiệp và 2 trường hợp đại diện các cá nhân.

Trước kiến nghị của HoREA, Sở Xây dựng đã có 3 công văn trong các ngày 17/5, 25/7 và 12/9/2022, đề nghị 11 đơn vị liên quan căn cứ tổng hợp của Sở Xây dựng, có văn bản gửi chủ đầu tư về giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo 4 đợt kiến nghị của HoREA nhằm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP HCM.

Đồng thời, có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo biểu mẫu đính kèm, gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo chỉ đạo.

Thế nhưng đến nay mới chỉ có 6/11 đơn vị gồm Sở giao thông vận tải, Ban Quản lý khu Nam, Cục thuế thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND TP Thủ Đức. Trong đó có 02 đơn vị là Chi cục Tài chính Doanh nghiệp - Sở Tài chính, và Sở Quy hoạch - Kiến trúc có báo cáo kết quả giải quyết nhưng không nêu rõ kết quả thực hiện và không thực hiện theo biểu mẫu đính kèm.

Do đó, Sở Xây dựng đã đề nghị 2 đơn vị này khẩn trương báo cáo lại theo quy định nhưng đến nay Sở Xây dựng cũng chưa nhận được báo cáo phản hồi.

Trong khi đó, có 5/11 đơn vị chưa có báo cáo tiến độ giải quyết gồm Sở Tài nguyên và Môi trường (71 dự án), Sở Kế hoạch và Đầu tư (28 dự án), UBND huyện Nhà Bè (1 dự án), UBND huyện Bình Chánh (1 dự án) và Sở Tài chính (1 dự án).

Để sớm tháo gỡ vướng mắc của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn TP HCM theo đúng chỉ đạo của UBND TP HCM, Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chi cục Tài chính doanh nghiệp - Sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè, UBND huyện Bình Chánh, khẩn trương có văn bản gửi chủ đầu tư để thông tin về nội dung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án bất động sản của 4 đợt kiến nghị từ HoREA nên trên.

Đồng thời có văn bản báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các khó khăn vướng mắc, gửi về Sở Xây dựng để Sở kịp thời báo cáo UBND TP HCM.

Trường hợp các đơn vị không có báo cáo đúng hạn hoặc báo cáo không đúng biểu mẫu, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp báo cáo UBND TP HCM về việc thực hiện chỉ đạo UBND thành phố của các đơn vị.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)