TP HCM gỡ vướng pháp lý cho nhà ở xã hội trong dự án thương mại

03:15 | 07/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Văn phòng UBND TP HCM đã ban hành Thông báo số 291/TB-VP kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Phan Văn Mãi về phương án xử lý vướng mắc của các doanh nghiệp liên quan đến việc hoàn tất nghĩa vụ về nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn.
Bộ Xây dựng:  Xử lý nghiêm trường hợp sử dụng nhà ở xã hội sai mục đíchBộ Xây dựng: Xử lý nghiêm trường hợp sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích
TP. HCM: Cần khoảng 38.000 tỷ đồng phát triển hơn 18.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tớiTP. HCM: Cần khoảng 38.000 tỷ đồng phát triển hơn 18.000 căn nhà ở xã hội trong 5 năm tới

Theo đó, đối với các dự án quy mô sử dụng đất dưới 10ha mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã thể hiện hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội, thì chủ đầu tư phải thực hiện theo quy định trong văn bản đã ban hành.

TP HCM gỡ vướng pháp lý cho nhà ở xã hội trong dự án thương mại
TP HCM gỡ vướng pháp lý cho nhà ở xã hội trong dự án thương mại/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đối với dự án mà trong văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội thì giao Sở Xây dựng mời các chủ đầu tư để làm việc, tham mưu cho UBND TP HCM có văn bản xác định rõ và thống nhất 1 trong 3 hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội tại dự án theo quy định pháp luật.

Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất từ 2ha trở lên, khi tham mưu UBND TP HCM chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch - Đầu tư cần hướng dẫn nhà đầu tư xác định rõ hình thức thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội đối với dự án theo quy định của pháp luật về nhà ở và được thể hiện trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về việc thống nhất xác nhận hoàn thành nghĩa vụ về nhà ở xã hội theo các quy định về nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, phát triển đô thị trên địa bàn sẽ được thực hiện theo các trường hợp:

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố (Sở Tài nguyên - Môi trường) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư bàn giao quỹ nhà ở xã hội tương đương với giá trị quỹ đất thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội tại dự án: việc xác nhận hoàn thành được thực hiện thông qua biên bản bàn giao quỹ nhà ở xã hội của chủ đầu tư cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng (Sở Xây dựng) chủ trì.

Trường hợp chủ đầu tư nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước: Quá trình xác định giá đất để chủ đầu tư thực hiện vụ tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án giá đất trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP HCM thẩm định và UBND TP HCM phê duyệt và cần thể hiện trong phương án giá đất tách bạch rõ giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên toàn bộ dự án.

Trong đó, xác định giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở thương mại, giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích đất nhà ở xã hội.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế TP có trách nhiệm thu tiền và thông tin lại kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính theo từng nội dung đã được xác định giá, để Sở Tài nguyên - Môi trường có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế TP thống kê, tổng hợp số liệu về nguồn tiền thu được từ việc chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ về nhà ở xã hội bằng hình thức nộp tiền mặt tương đương giá trị quỹ đất 20%. Báo cáo UBND TP hàng quý, hàng năm để nguồn tiền thu được này để bố trí nguồn vốn xây dựng nhà ở xã hội.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

sao-thai-duong