Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 820 nghìn tỷ đồng

14:10 | 20/02/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến nay, tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 817.724 tỷ đồng (tăng 13,66% so với cùng kỳ năm trước); đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 662.835 tỷ đồng, tăng 12,59% so với cùng kỳ năm trước.
Bảo hiểm Bưu điện tiếp tục bị phạt và truy thu thuế hơn 4,3 tỷ đồngBảo hiểm Bưu điện tiếp tục bị phạt và truy thu thuế hơn 4,3 tỷ đồng
Năm buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọNăm buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 526.441 tỷ đồng (tăng 14,65% so với cùng kỳ năm trước). Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 163.058 tỷ đồng (tăng 6,64% so với cùng kỳ năm trước). Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 21.358 tỷ đồng (tăng 13,38% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 820 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Được biết, thị trường bảo hiểm có 78 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm; 26 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm) và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Theo Quyết định số 07/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đặt ra mục tiêu doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt 3% - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% - 3,5%.

Đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ.

Tốc độ tăng trưởng bình quân về tổng tài sản, tổng số tiền đầu tư, tổng dự phòng nghiệp vụ, tổng nguồn vốn chủ sở hữu tăng bình quân 15%/năm giai đoạn 2021 - 2025 và 10%/năm giai đoạn 2026 - 2030. Tốc độ tăng trưởng doanh thu cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng đạt bình quân 10%/năm trong giai đoạn 2023 - 2030. Phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu đồng năm 2025, 5 triệu đồng năm 2030.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm - Bộ Tài chính cho biết, thị trường bảo hiểm vẫn còn nhiều thách thức cần hoàn thiện và xứng tầm hơn với tiềm năng lợi thế của Việt Nam như chất lượng nhân lực, cơ sở dữ liệu thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quản trị rủi ro và tính minh bạch của các doanh nghiệp bảo hiểm...

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)