Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng

03:10 | 18/05/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính tới cuối tháng 4/2022, tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 737.541 tỷ đồng, tăng 21,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 106.519 tỷ đồng và các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 631.022 tỷ đồng. Đây là mức tăng trưởng được đánh giá khá tích cực.
Quý 1/2022, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 13%Quý 1/2022, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm ước tăng 13%

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 74.234 tỷ đồng (tăng 13,91% so với cùng kỳ năm trước). Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng (tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước), lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng (tăng 14,50% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng
Tổng tài sản của doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt gần 738 nghìn tỷ đồng/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 22.477 tỷ đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước; lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 51.757 tỷ đồng, tăng 14,50% so với tháng 4/2021.

Có thể thấy thị trường bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong quý đầu năm 2022. Điều đó cho thấy, thị trường đã vượt qua thách thức của đại dịch COVID-19 và còn nhiều dư địa phát triển một cách ổn định, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ mới đây cũng đã chính thức phê duyệt Chiến lược tài chính đến năm 2030, trong đó, định hướng phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt khoảng 3 - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt khoảng 3,3 - 3,5% GDP.

Hiện, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đang hoàn thiện để trình Bộ Tài chính, trình Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đến năm 2030. Chiến lược này sẽ xác định rõ ràng, cụ thể mục tiêu, định hướng và các giải pháp, cũng như lộ trình phát triển thị trường bảo hiểm trong thời gian tới.

Tính đến nay, thị trường bảo hiểm có 75 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong đó có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 23 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài).

Trong tháng 5, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện dự án Luật kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5/2022; Hoàn thiện dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 119/2015/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng...

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

sao-thai-duong