Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc

21:31 | 04/07/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Nhân dịp Ngài Kim Jin-pyo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc, ngày 04/7/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng.
sao-thai-duong