Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất

13:30 | 16/11/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng ước đạt 184,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó riêng tháng 10 doanh thu phí bảo hiểm tăng khoảng 19 nghìn tỷ đồng; mức tăng của tháng 9 là 18,5 nghìn tỷ đồng; tháng 8 là 17 nghìn tỷ đồng.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng giảm 6,9%Tổng doanh thu phí bảo hiểm 9 tháng giảm 6,9%
Bổ sung quy định mới hỗ trợ bán bảo hiểm qua ngân hàng lành mạnhBổ sung quy định mới hỗ trợ bán bảo hiểm qua ngân hàng lành mạnh

Theo Bộ Tài chính, tổng tài sản doanh nghiệp bảo hiểm trong 10 tháng đạt 898,7 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6%.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế đạt 754,9 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 64,9 nghìn tỷ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2023/TT-BTC (Thông tư 67) hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Thông tư 67 có nhiều điểm mới góp phần giúp nâng cao chất lượng thị trường bảo hiểm, tạo niềm tin cho khách hàng như quy định về cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; hình thức cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; thông báo về việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm bảo hiểm trên môi trường mạng; quy định về dịch vụ, kỹ thuật, bảo mật và lưu trữ dữ liệu; trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm.

Quy định về phương pháp, cơ sở tính phí sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm vi mô, bảo hiểm xe cơ giới; thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; cung cấp sản phẩm bảo hiểm; tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tài liệu minh họa bán hàng của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; tài liệu giới thiệu sản phẩm, bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, thông tin quảng cáo của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe;

Quy định về công khai thông tin. Thông tư bổ sung hoàn toàn mới so với quy định hiện hành về đăng tải thông tin; nội dung thông tin công khai bất thường.

Quy định về tăng cường tính minh bạch trong hoạt động đại lý, đặc biệt là hoạt động đại lý thông qua các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Ông Ngô Việt Trung, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính khẳng định: "Với những quy định tổng thể như vậy, cùng với việc tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra với các doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức tín dụng, trong thời gian tới, thị trường bảo hiểm sẽ được minh bạch hóa và chất lượng tư vấn bảo hiểm nói chung, của các tổ chức tín dụng nói riêng sẽ được nâng cao, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người tham gia bảo hiểm".

/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)