Thanh Hoá tăng cường chấn chỉnh đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường

13:46 | 16/03/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ra công văn số 2648/UBND-KTTC nhằm chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, công tác quản lý Nhà nước về giá đất, thị trường bất động sản, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất ở trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường.
12 dự án đầu tư sử dụng đất bị thanh tra tại Thanh Hóa12 dự án đầu tư sử dụng đất bị thanh tra tại Thanh Hóa
Thanh Hoá kiểm tra, rà soát các cuộc đấu giá đất có biểu hiện bất thườngThanh Hoá kiểm tra, rà soát các cuộc đấu giá đất có biểu hiện bất thường

Theo đó, để kịp thời ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá quyền sử dụng đất ở một số nơi để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường, lãng phí nguồn lực đất đai và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bất động sản, góp phần mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước, hoàn thành thắng lợi kế hoạch, dự toán thu NSNN năm 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm, có hiệu quả nội dung chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ), công tác quản lý nhà nước về giá đất, thị trường bất động sản và hoạt động thẩm định giá của nhà nước.

Thanh Hoá tăng cường chấn chỉnh đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường
Thanh Hoá tăng cường chấn chỉnh đấu giá đất gây nhiễu loạn thị trường/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

UBND tỉnh Thanh Hoá nêu rõ, Công an tỉnh Thanh Hoá chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan và chính quyền các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự và bố trí đủ lực lượng đảm an ninh trật tự tại các cuộc đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá.

Chỉ đạo các phòng chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã, tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác nắm bắt tình hình, đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá trên địa bàn tỉnh như: thông đồng, dìm giá, nhóm lợi ích cấu kết với người có thẩm quyền nhằm chi phối các cuộc đấu giá, hoạt động mang tính xã hội đen, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa, chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá thuộc thẩm quyền…

Ngoài ra, hiện nay trang thông tin điện tử (phần mềm) đấu giá tài sản trực tuyến đã được UBND tỉnh Thanh Hoá trang bị và trên địa bàn cả nước đã có nhiều tổ chức đấu giá tài sản có Trang thông tin điện tử về đấu giá tài sản trực tuyến.

Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, chống thất thoát ngân sách nhà nước, chống tiêu cực, tăng tính minh bạch trong đấu giá, tăng thu ngân sách Nhà nước, tỉnh này yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa, ưu tiên lựa chọn hình thức đấu giá trực tuyến tại các cuộc đấu giá QSDĐ, bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá và tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về đấu giá trực tuyến theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá tham mưu xác định giá khởi điểm đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) từ 20 tỷ đồng trở lên trên cơ sở khảo sát thực tế đầy đủ, khách quan, trung thực các giao dịch đất đai, bất động sản ở địa phương, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và sát với giá thị trường tại thời điểm định giá.

Sở này có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hoá trong việc tổ chức hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) khi được UBND tỉnh giao đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời phát hiện các bất cập trong quy định của pháp luật để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, điều chỉnh, không để tình trạng lợi dụng đấu giá QSDĐ để trục lợi, gây nhiễu loạn thị trường…

Đối với Sở Tài chính chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc xác định giá khởi điểm để bán tài sản trên đất và chuyển nhượng QSDĐ theo hình thức đấu giá; đấu giá QSDĐ đối với những thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lựa chọn đơn vị bán đấu giá tài sản, hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, công tác tổ chức đấu giá, lưu trữ hồ sơ đấu giá, hoạt động của các tổ chức công chứng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của đơn vị có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên, người tham gia đấu giá, tổ chức công chứng có dấu hiệu lập hồ sơ “ký chờ”, “ký gửi”, kê khai giá chuyển nhượng tại hợp đồng công chứng thấp hơn giá thực tế chuyển nhượng (02 giá) nhằm trốn thuế.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố, nghiên cứu, đánh giá cụ thể tác động của kết quả đấu giá QSDĐ trong thời gian vừa qua, nhất là những trường hợp có kết quả đấu giá cao bất thường đến mặt bằng giá đất, nhà ở, thị trường (cung, cầu) nhà ở, bất động sản…

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

sao-thai-duong