Thanh Hóa: Ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất

19:08 | 21/09/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND về Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn.
Tin nhanh bất động sản ngày 21/9: Nghệ An kêu gọi đầu tư khu du lịch văn hóa hơn 1.600 tỉ đồng tại Nam ĐànTin nhanh bất động sản ngày 21/9: Nghệ An kêu gọi đầu tư khu du lịch văn hóa hơn 1.600 tỉ đồng tại Nam Đàn
Thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoàiThời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của người nước ngoài
Thanh Hóa: Ban hành quy định mới về đấu giá quyền sử dụng đất
Quy định mới đã rút ngắn thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá.

Theo đó, quy định trên có điểm mới là rút ngắn thời gian nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi trúng đấu giá. Cụ thể, trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND cấp có thẩm quyền gửi đến, cơ quan thuế phát hành và gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất cho người trúng đấu giá bằng văn bản. Thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Thông tư liên tịch 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 14/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tư pháp.

Đối với đất phân lô (thửa) cho hộ gia đình, cá nhân: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 100% tiền sử dụng đất.

Trong thời hạn trên, nếu người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, thời gian tham mưu thực hiện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá chậm nhất 06 ngày làm việc kế tiếp. Tiền đặt cọc được thu nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cuộc đấu giá, tiền sử dụng đất đã nộp được trả lại mà không được tính lãi suất hoặc trượt giá.

Đối với đất đấu giá để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp giao đất và thuê đất nộp tiền một lần: Chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất của cơ quan thuế, người trúng đấu giá nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất theo thông báo (đợt 1); Chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất, thuê đất, người trúng đấu giá phải nộp 50% tiền sử dụng đất, thuê đất còn lại theo thông báo (đợt 2).

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp tiền không đủ theo thông báo thì bị hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật sẽ được thực hiện tính từ ngày thứ 31 kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền đợt 1 hoặc tính từ ngày thứ 91 kể từ ngày ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất đợt 2 đối với trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc nộp không đủ tiền đợt 2; thời gian tham mưu thực hiện hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá chậm nhất 06 (sáu) ngày làm việc kế tiếp sau khi kết thúc thời gian nộp tiền của đợt 1 hoặc đợt 2.

Việc hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá do người trúng đấu giá vi phạm quy định đấu giá, tiền đặt cọc được thu nộp vào ngân sách Nhà nước sau khi trừ đi chi phí cuộc đấu giá; tiền sử dụng đất đã nộp được trả lại nhưng không được tính lãi suất hoặc trượt giá. Trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2021 và thay thế Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 9/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Báo Xây dựng