• Petrosetco Vũng Tàu tuyển kỹ sư thương mại

    Petrosetco Vũng Tàu tuyển kỹ sư thương mại

    Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Vũng Tàu là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco) cần tuyển 1 vị trí Kỹ sư thương mại làm việc tại Vietsov.