• Ra mắt Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt

    Ra mắt Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt

    Trên lộ trình tiến tới xây dựng Đà Lạt thành Thành phố thông minh, Tập đoàn VNPT đã cùng tỉnh Lâm Đồng xây dựng Trung tâm điều hành thông minh Thành phố Đà Lạt. Hệ thống này vừa chính thức đi vào hoạt động và ...