• Dầu của Nga đến Cuba sau một năm gián đoạn

    Dầu của Nga đến Cuba sau một năm gián đoạn

    Vào cuối tuần trước, truyền thông nhà nước Cuba cho biết 90.000 tấn dầu của Nga đã đến quốc gia thiếu tiền mặt và nhiên liệu này để giúp giảm bớt tình trạng mất điện và thiếu xăng.