• Xuất siêu sang thị trường CPTPP

    Xuất siêu sang thị trường CPTPP

    Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 7/2021, Việt Nam xuất siêu 86,28 triệu USD hàng hóa sang thị trường các quốc gia thực hiện CPTPP.