• PV Shipyard tuyển dụng nhiều vị trí triển khai dự án

  PV Shipyard tuyển dụng nhiều vị trí triển khai dự án

  Để chuẩn bị nguồn lực phục vụ các Dự án triển khai trong thời gian tới. Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) thông báo tuyển dụng các chức danh như sau:
 • PV Shipyard tuyển dụng nhiều vị trí

  PV Shipyard tuyển dụng nhiều vị trí

  Để chuẩn bị nguồn lực phục vụ các Dự án triển khai trong thời gian tới. Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự (ký HĐLĐ trực tiếp với Công ty) cụ thể ...
 • PV Shipyard tuyển dụng 04 QC Piping

  PV Shipyard tuyển dụng 04 QC Piping

  Để chuẩn bị nguồn lực phục vụ các Dự án triển khai trong thời gian tới. Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) thông báo nhu cầu tuyển dụng nhân sự (ký HĐLĐ trực tiếp với Công ty) cụ thể ...