• Shell đối mặt với nguy cơ bị tuột mất khách hàng

    Shell đối mặt với nguy cơ bị tuột mất khách hàng

    Royal Dutch Shell (RDSa.L) đang phải đối mặt với các cuộc phản đối về việc tiếp quản nhà bán lẻ năng lượng xanh Powershop Australia, với việc khách hàng đe dọa chuyển sang các nhà cung cấp năng lượng tái tạo khác để tránh trở ...