• Exxon Mobil cam kết mục tiêu phát thải khí nhà kính

    Exxon Mobil cam kết mục tiêu phát thải khí nhà kính

    Hôm 1/12, Exxon Mobil Corp. đã cam kết cắt giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2030, đánh dấu mục tiêu phát thải tham vọng nhất cho đến nay nhưng không đạt được cam kết sâu rộng về khí hậu.