• Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

    Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

    Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, từ ngày 16-17/02/2022, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) trực ...