• Tin nhanh chứng khoán ngày 23/9: Sóng nổi ở nhóm bảo hiểm

    Tin nhanh chứng khoán ngày 23/9: Sóng nổi ở nhóm bảo hiểm

    Thị trường không duy trì được đà phục hồi từ phiên trước và giảm điểm khá sâu. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp cho thấy động lực hầu như không còn. Tuy nhiên, nhóm bảo hiểm bất ngờ tăng mạnh mẽ với hàng loạt ...