• Guyana giảm giá xăng và dầu diesel

    Guyana giảm giá xăng và dầu diesel

    Guyana thông báo giảm giá xăng và dầu diesel tại Công ty TNHH Dầu Guyana (GUYOIL) với nỗ lực mang lại sự cứu trợ hơn nữa cho người tiêu dùng trên toàn quốc.