• Phát hiện nhiều vi phạm của dự án Dolphin Plaza

    Phát hiện nhiều vi phạm của dự án Dolphin Plaza

    Trước thông tin phản ánh của dư luận về những vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại dự án Dolphin Plaza, Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành thanh kiểm tra và ...