• Ba trọng điểm phát triển kinh tế biển

    Ba trọng điểm phát triển kinh tế biển

    Theo Dự thảo Quy hoạch không gian biển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đang được hoàn thiện, việc phân vùng sử dụng biển để phát triển bền vững...