Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến khu du lịch Trendy ở Hội An

18:50 | 09/07/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An chấm dứt ngay việc gộp 7 hạng mục công trình kinh doanh lưu trú không đúng mục đích quy hoạch tại Khu du lịch Trendy, tọa lạc ở phường Cẩm An, TP Hội An.
Thành lập Ban Quản lý các KKT, KCN tỉnh Quảng NamThành lập Ban Quản lý các KKT, KCN tỉnh Quảng Nam
Quảng Nam: Cầu dài 200m xây 6 năm vẫn chưa xongQuảng Nam: Cầu dài 200m xây 6 năm vẫn chưa xong

Theo chỉ đạo từ UBND tỉnh Quảng Nam, Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An cần phối hợp với các đơn vị để thực hiện đúng các yêu cầu được nêu trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh. Đồng thời, công ty cần hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

Quảng Nam: Yêu cầu xử lý dứt điểm sai phạm liên quan đến khu du lịch Trendy ở Hội An
Dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An (do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư) vướng nhiều sai phạm/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu công ty khẩn trương và nghiêm túc điều chỉnh 7 hạng mục công trình của dự án, bao gồm khách sạn, 4 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp tân, khu trị liệu, theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ thương mại của công viên, nhằm phục vụ công cộng trong khuôn viên công viên. Đồng thời, công ty phải ngừng gộp 7 hạng mục công trình nêu trên vào Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An) để hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch không phù hợp với mục đích quy hoạch của khu đất trong tháng 7/2023.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận về việc thanh tra công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch tại Quảng Nam và phát hiện nhiều sai phạm.

Theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc gộp Dự án Công viên khu B vào Dự án Khu du lịch Trendy sau khi Công viên khu B đi vào hoạt động (30 phòng) là không đúng tính chất đất khu dịch vụ thương mại của công viên, mà lại được sử dụng cho hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch. Điều này không phù hợp với mục đích công cộng của khu công viên.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam tiến hành kiểm tra và rà soát các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch sử dụng đất, việc thực hiện dự án, và quy hoạch của Dự án Công viên khu B, đặc biệt là công trình Khu dịch vụ thương mại của Công viên biển khu B do Công ty Cổ phần du lịch dịch vụ và đầu tư xây dựng Hội An làm chủ đầu tư. Trường hợp có vi phạm, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, yêu cầu chủ đầu tư điều chỉnh 7 hạng mục công trình của dự án (khách sạn, 4 nhà nghỉ độc lập, quầy tiếp tân, khu trị liệu) theo đúng mục tiêu quy hoạch là dịch vụ thương mại của công viên, nhằm phục vụ công cộng trong khuôn viên công viên. Đồng thời, cần chấm dứt việc gộp 7 hạng mục công trình nêu trên vào Dự án Khu du lịch Trendy (Boutique Resort Hội An) để hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch không phù hợp với mục đích quy hoạch của khu đất.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và rà soát kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi đất, và cho thuê đất để triển khai dự án, nhằm đảm bảo việc cho thuê đất đúng mục đích sử dụng đất của dự án và phù hợp với tính chất sử dụng đất dịch vụ thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong khuôn viên công viên.

Đồng thời, Sở Xây dựng cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra và rà soát hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) của Công viên khu B tại phường Cẩm An, TP Hội An, nhằm tham mưu và điều chỉnh cho phù hợp, đảm bảo các công trình dịch vụ thương mại của công viên, phục vụ công cộng trong khuôn viên công viên.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng