Phê duyệt quy hoạch TP HCM thành trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương

14:00 | 01/10/2021

|
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính, dịch vụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chú trọng bảo tồn giá trị di sản

Ngày 30/9, UBND TP HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Phê duyệt quy hoạch TP.HCM thành trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương
Quy hoạch TP HCM thành trung tâm tài chính châu Á - Thái Bình Dương /https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hòa Bình cho biết, thành phố đang đứng trước những thách thức do sự phát triển nhanh, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, đòi hỏi quy hoạch chung cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của thành phố, tạo ra sức bật mới cho thành phố phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững.

Ngoài ra, TP HCM có nhiều đặc trưng riêng biệt nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, nhiều khu vực sinh thái cảnh quan môi trường có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững.

Do đó, phải hết sức quan tâm có giải pháp bảo tồn và phát huy những giá trị di sản đó một cách có hiệu quả trong quá trình phát triển năng động của thành phố.

Quy hoạch thành phố thân thiện môi trường

Theo đó, mục tiêu của quyết định là điều chỉnh quy hoạch chung thành phố phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TP HCM, hướng tới phát triển thành phố trở thành trung tâm giao thương quốc tế của vùng và quốc gia; Trung tâm văn hóa, tri thức sáng tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, công nghiệp công nghệ cao tầm khu vực; Trung tâm du lịch, tài chính - thương mại và dịch vụ logistics tầm quốc tế...

Nội dung nghiên cứu quy hoạch xác định xây dựng tầm nhìn mới theo ý tưởng TP HCM là thành phố đổi mới, sáng tạo, phát triển năng động, tiên phong trong vùng đô thị lớn; Trở thành trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế biển và giao thương quốc tế của Việt Nam, trung tâm tài chính và dịch vụ của khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.

Quy hoạch TP HCM có chất lượng sống tốt và môi trường làm việc hấp dẫn, có tính đa dạng văn hóa, bảo tồn di sản và cảnh quan sông nước, có hạ tầng đô thị bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đáp ứng các yêu cầu mới trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; Tạo điều kiện khả thi để thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị hiện nay, như dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Điều chỉnh định hướng phát triển không gian, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật của TP HCM phù hợp với tầm nhìn và thích ứng linh hoạt với các biến động kinh tế - xã hội, biến đổi khí hậu; Tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất đai, bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai và bảo vệ môi trường sinh thái.

Đối với TP Thủ Đức, đến năm 2040 đáp ứng mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TP HCM và quốc gia.

Mô hình phát triển TP Thủ Đức theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) gắn với quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, tạo thêm dư địa phát triển từ giá trị đất và bảo đảm khả năng dự trữ cho tương lai và bảo vệ môi trường sinh thái…

Tạo cơ sở pháp lý cho việc quản lý phát triển, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và các khu vực trong TP Thủ Đức theo quy hoạch, đảm bảo chất lượng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại I trực thuộc TP HCM.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong