Long An yêu cầu tăng cường chấn chỉnh tình trạng thổi giá đất để thu lợi bất chính

03:15 | 21/11/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Vừa qua, UBND tỉnh Long An có văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và các địa phương tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất nhằm đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá đất, hạn chế tình trạng sốt đất ở các địa phương, ảnh hưởng đến điều hành phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Long An: Dừng tách thửa, tăng cường công tác quản lý đất đai tránh gây Long An: Dừng tách thửa, tăng cường công tác quản lý đất đai tránh gây "sốt đất ảo"
Long An: Xử phạt công ty bất động sản Đức Hòa Đông do quảng cáo dự án sai sự thậtLong An: Xử phạt công ty bất động sản Đức Hòa Đông do quảng cáo dự án sai sự thật

Cụ thể, UBND tỉnh Long An giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định; có biện pháp quản lý sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt, không để xảy ra tình trạng giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất, giá bất động sản lên cao nhằm thu lợi bất chính.

Long An yêu cầu tăng cường chấn chỉnh tình trạng thổi giá đất để thu lợi bất chính
Long An tăng cường chấn chỉnh tình trạng thổi giá đất để thu lợi bất chính/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về đất đai, dự án bất động sản, xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa trên phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường công tác xác định giá đất đảm bảo giá đất thực hiện nghĩa vụ tài chính và bồi thường phù hợp tình hình giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng chạy theo sốt đất cục bộ.

Sở Xây dựng được giao phải đề ra giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An. Tăng cường công tác quản lý, theo dõi chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải tuân thủ các điều kiện theo đúng các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Thực hiện các chính sách, giải pháp điều tiết và bình ổn thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An theo quy định của pháp luật. Kiểm tra và có biện pháp chấn chỉnh, kiểm soát có hiệu quả các hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoạt động này tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất, bảng giá đất tỉnh, thực hiện công tác thẩm định hồ sơ xây dựng giá đất, xác định giá khởi điểm để đấu giá tài sản, nhất là tài sản công đảm bảo tuân thủ nguyên tắc xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Phối hợp với các sở, ngành liên quan và các địa phương quản lý, kiểm soát việc tăng giá đất nhằm đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của các khu vực trên địa bàn không để ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản tại địa phương.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tăng cường công tác quản lý giá đất trên địa bàn, đảm bảo giá đất cụ thể khi được xác định và phê duyệt phản ánh đúng tình hình giá đất tại địa phương, làm thông tin cơ sở cho việc xây dựng và điều chỉnh bảng giá đất; khảo sát ngăn chặn việc đẩy giá đất lên cao bất hợp lý.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Long An tại Công văn số 7123/UBND-KTTC ngày 26/11/2020 về việc tập trung có hiệu quả đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Quá trình khảo sát giá đất bồi thường, UBND cấp huyện có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn đơn vị tư vấn, đơn vị khảo sát giá thu thập thêm nhiều thông tin chuyển nhượng, hợp đồng chuyển nhượng, lấy thông tin của nhiều đối tượng tránh trường hợp lấy thông tin từ các đối tượng môi giới bất động sản hoặc đối tượng đầu cơ đất đai nhằm mục đích đẩy giá đất lên cao không phù hợp giá đất chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản. Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quy hoạch về xây dựng đến tận địa bàn xóm, ấp, khu dân cư và thông tin cụ thể các chính sách về đất đai, xây dựng để cộng đồng dân cư nắm bắt, hiểu và thực hiện, nhằm tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Giải quyết hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nhu cầu, không để xảy ra tình trạng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không có nhu cầu thực tế, sau đó tách thửa đất để chuyển nhượng, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai… nhằm kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ, bảo đảm tuân thủ đúng các quy định của pháp luật đất đai về việc tách thửa đất. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng đất chậm so với tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo UBND cấp xã xác minh, xác nhận điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa đặc biệt là người nhận chuyển nhượng ngoài tỉnh.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)