HOSE: 54 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

03:05 | 14/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa thông báo bổ sung mã chứng khoán KHP của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Như vậy, hiện nay trên HOSE có 54 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
HOSE: 54 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo quy định, những mã chứng khoán rơi vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ thì các nhà đầu tư sẽ không được sử dụng đòn bẩy tài chính (margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua.

Lý do bổ sung KHP vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế trên BCTC soát xét 6 tháng năm 2022 là số âm.

Ngoài KPH, các mã còn lại không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ với những lý do sau:

Chứng khoán thuộc diện cảnh báo có 20 mã, gồm: AAA, CIG, DLG, DXV, FLC, HAI, HNG, NVT, OGC, PIT, RDP, ROS, SCD, SMA, TCR, TNI, TTF, VAF, VFG, VOS.

Chứng khoán thuộc diện kiểm soát có 20 mã, gồm: AST, HAG, HOT, HU1, HU3, HVN, JVC, LCM MCG, PMG, PTC, PTL, QBS, SII, SJD, TDH, TGG, UDC, VFG, VNS.

3 mã có thời gian niêm yết dưới 6 tháng: ABR, FUEKIV30, PGV.

2 mã có lợi nhuận sau thuế trên BCTC kiểm toán năm 2021 là số âm: APC, SKG.

4 mã có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: CII, CTI, PNC, VIC.

1 mã chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ: FIR.

1 mã là quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh gia căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 03 tháng liên tiếp: FUEIP100.

2 mã là công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: POM, VMD.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Văn Hưng

sao-thai-duong