Hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tối đa là 125 triệu đồng

10:00 | 22/10/2021

|
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2021, thay thế Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017.
Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm nhẹLãi suất tiền gửi tiếp tục giảm nhẹ
Tiền gửi khách hàng đang tăng chậm hơn cho vay: Có đáng lo?Tiền gửi khách hàng đang tăng chậm hơn cho vay: Có đáng lo?

Theo Quyết định 32, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa sẽ là 125 triệu đồng.

Hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tối đa là 125 triệu đồng
Từ ngày 12/12, hạn mức trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền tối đa là 125 triệu đồng/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh lên 125 triệu đồng thể hiện quyết tâm của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) trong việc bảo vệ người gửi tiền ngày càng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, mặc dù hạn mức trả tiền bảo hiểm được điều chỉnh tăng, song phí bảo hiểm tiền gửi vẫn được giữ nguyên để tránh gây áp lực lên các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Theo BHTGVN, hạn mức 125 triệu đồng bảo vệ toàn bộ đối với tiền gửi của khoảng 90,94% người gửi tiền, đáp ứng thông lệ quốc tế.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 32/2021/QĐ-TTg về hạn mức trả tiền bảo hiểm, NHNN đã chỉ đạo BHTGVN khẩn trương cấp đổi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi theo hạn mức mới cho các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi để niêm yết công khai tại tất cả các điểm giao dịch có nhận tiền gửi và tăng cường công tác thông tin tuyên truyền tới người dân, người gửi tiền biết, yên tâm gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô.

Bên cạnh đó, NHNN cũng chỉ đạo BHTGVN định kỳ đánh giá mức độ phù hợp của hạn mức trả tiền bảo hiểm khi kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tổng thu nhập quốc dân, thu nhập bình quân đầu người… có sự thay đổi, báo cáo NHNN để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thay đổi hạn mức khi điều kiện cho phép.

Đối với các khoản tiền gửi đã phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm nhưng chưa được chi trả theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi trước ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm thực hiện theo quy định tại Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg ngày 15/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm.

Như vậy, kể từ ngày 12/12/2021, hạn mức trả tiền bảo hiểm mới là 125 triệu đồng sẽ thay thế cho hạn mức 75 triệu đồng được áp dụng từ ngày 5/8/2017.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong