Doanh thu phí bảo hiểm trong tháng 7 tiếp tục giảm

19:50 | 11/08/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Tài chính cho biết, trong 7 tháng đầu năm tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 130.138 tỷ đồng, giảm 5,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm trong tháng 7 chỉ đạt khoảng 13 nghìn tỷ đồng (giảm gần 10 nghìn tỷ đồng so với tháng 6).
Doanh thu phí bảo hiểm tiếp tục giảm, ước đạt 117 nghìn tỷ đồngDoanh thu phí bảo hiểm tiếp tục giảm, ước đạt 117 nghìn tỷ đồng
Công bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểmCông bố kết luận thanh tra 4 doanh nghiệp bảo hiểm

Cụ thể, đến hết tháng 7, thị trường bảo hiểm ghi nhận tổng tài sản khoảng 870.002 tỷ đồng (tăng 11,77% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 118.871 tỷ đồng, còn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 751.131 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm trong tháng 7 tiếp tục giảm
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 727.964 tỷ đồng (tăng 14,19% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65.557 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 662.407 tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 570.916 tỷ đồng (tăng 15,42% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 33.923 tỷ đồng, còn doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 536.993 tỷ đồng.

Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 181.951 tỷ đồng (tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước).

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 130.138 tỷ đồng (giảm 5,54% so với cùng kỳ năm trước). Trong khi đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm 6 tháng ước đạt xấp xỉ 117 nghìn tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước.

Số tiền đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 41.068 tỷ đồng (tăng 23,51% so với cùng kỳ năm trước).

Về việc vi phạm trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bộ Tài chính thông báo đã nhận và xử lý 213 kiến nghị, phản ánh qua điện thoại, cùng với 479 kiến nghị, phản ánh qua hộp thư điện tử tính đến hết ngày 31/7/2023.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, Bộ Tài chính hiện đang triển khai quy trình thanh tra. Trong thời gian ngắn tới, việc xử lý nghiêm vi phạm của 4 doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được tiến hành và thông báo.

Theo kế hoạch năm 2023, Bộ Tài chính sẽ tiến hành thanh tra 10 doanh nghiệp, trong đó có 5 doanh nghiệp bảo hiểm, 3 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Trong quá trình thanh tra, sẽ tập trung vào kiểm tra liên kết hoạt động kinh doanh giữa các doanh nghiệp này với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại. Các nội dung thanh tra sẽ tuân theo chỉ đạo từ Chính phủ và Nghị quyết của Quốc hội.

Thứ trưởng cũng thông tin, Bộ Tài chính đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để kiểm tra, giám sát hoạt động thị trường bảo hiểm, đảm bảo tuân thủ luật pháp và bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức tham gia bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp trong ngành.

Trước đó, vào cuối tháng 7, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm, bán bảo hiểm qua ngân hàng, cùng với hoạt động của các công ty bảo hiểm. Mục tiêu là nhanh chóng xác định, làm rõ các vi phạm, hành vi gian dối, lừa đảo, vi phạm pháp luật để xử lý theo quy định và điều chỉnh kịp thời và hiệu quả, trong khoảng thời gian đến cuối tháng 7/2023.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng