Đoàn Thanh niên Khối dầu khí phía Nam được thành lập vào năm nào?

03:07 | 14/11/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành lâm thời Đoàn khối dầu khí phía Nam đã đoàn kết, chung sức, chung lòng tiến vào thế kỷ 21
Đoàn Thanh niên Khối dầu khí phía Nam được thành lập vào năm nào?
Ảnh minh họa, https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Được thành lập theo quyết định ngày 25/08/1999 của Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh, với 1.422 đoàn viên thanh niên sinh hoạt tại 8 đoàn cơ sở và 3 chi đoàn trực thuộc, (Đoàn cơ sở Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Vận tải Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí; Đoàn cơ sở PetroMekông; đoàn cơ sở Công ty Thương mại Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí; Đoàn cơ sở Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm dầu mỏ; Đoàn cơ sở Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí; Chi đoàn Ban quản lý Dự án đường Ống dẫn khí Phú Mỹ - thành phố Hồ Chí Minh; chi đoàn Ban quản lý Dự án nhà số 01-05 Lê Duẩn và chi đoàn Trung tâm An toàn Môi trường Dầu khí).

Ban Chấp hành Đoàn khối Dầu khí phía Nam tại thời điểm thành lập, gồm Bí thư lâm thời là đồng chí Trịnh Thanh Bình; Phó Bí thư là các đồng chí Trần Mạnh Hùng và Đỗ Cao Lợi; Các ủy viên là các đồng chí Lê Việt Hoài, Đinh Đức Long, Nguyễn Thụy Hồng Thảo, Đỗ Anh Dũng và Trần Tuấn Nam.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Ban Chấp hành lâm thời Đoàn khối dầu khí phía Nam đã đoàn kết, chung sức, chung lòng, tổ chức được một số chương trình lớn cho đoàn viên thanh niên của khối dầu khí phía Nam tham gia như: Về nguồn tại Côn Đảo, Hội thao chào mừng Ngày thành lập Đoàn khối, Hội thao sức trẻ dầu khí tiến vào thế kỷ 21, chương trình rèn luyện nâng cao chất lượng đoàn viên, chương trình nghĩa tình biên giới hải đảo, phong trào ngày thứ bảy tình nguyện, quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt… đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên các đơn vị đến với phong trào của đoàn.

* Trích Lịch sử ngành Dầu khí, tập III, phần thứ năm, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2006-2010].

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Ngọc Hà

sao-thai-duong