Đình chỉ giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính 3 năm

03:00 | 03/12/2023

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, để bảo đảm tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin cũng như bảo vệ quyền, lợi ích của nhà đầu tư, HNX sẽ đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các doanh nghiệp trên sàn UPCoM nếu không công bố báo cáo tài chính từ 3 năm liên tiếp.
20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt20 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tiền mặt
Louis Holdings bị xử phạt 161 triệu đồng và đình chỉ giao dịch trong 2 thángLouis Holdings bị xử phạt 161 triệu đồng và đình chỉ giao dịch trong 2 tháng
Đình chỉ giao dịch cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương từ ngày 13/11Đình chỉ giao dịch cổ phiếu SJF của Sao Thái Dương từ ngày 13/11

Theo HNX, thực hiện công tác giám sát việc tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức đăng ký giao dịch, cũng như nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư, HNX tăng cường theo dõi, phát hiện các trường hợp vi phạm và xử phạt với nhiều hình thức.

Cụ thể, đưa vào diện hạn chế giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin.

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch trong diện hạn chế giao dịch mà không có biện pháp khắc phục, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, không thực hiện công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm từ 3 năm tài chính liên tiếp trở lên.

Đình chỉ giao dịch cổ phiếu doanh nghiệp không công bố báo cáo tài chính 3 năm
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cũng theo HNX, trên thị trường UPCoM hiện nay, có khá nhiều doanh nghiệp bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chưa công bố báo cáo tài chính năm kiểm toán. HNX đã yêu cầu doanh nghiệp giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục vi phạm.

Trong trường hợp tổ chức đăng ký giao dịch không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, HNX sẽ thực hiện đình chỉ giao dịch theo quy định và hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Nghĩa vụ công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán của công ty đại chúng được quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Theo đó, công ty đại chúng phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tổ chức kiểm toán ký báo cáo kiểm toán nhưng không vượt quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo lộ trình, tới cuối năm 2026, toàn bộ cổ phiếu từ HNX và UPCoM sẽ chuyển về HoSE. Từ đó, HoSE sẽ tập trung vào các sản phẩm cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, còn HNX chú trọng vào thị trường trái phiếu, phái sinh.

Trước đó, Bộ Tài chính ban hành thông tư số 63 (sửa đổi, bổ sung), thể hiện kế hoạch chuyển toàn bộ 329 mã cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chậm nhất đến hết ngày 31/12/2025.

Bắt đầu từ 1/7/2025, sở Hà Nội sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu mới của doanh nghiệp. Chậm nhất đến hết ngày 31/12/2026, tất cả 859 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM cũng sẽ được chuyển về đầu cầu TP.HCM.

Như vậy, sắp tới HoSE dành toàn lực quản lý thị trường cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, HNX tập trung vào trái phiếu và phái sinh.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng

ajinomoto
thaco