ClassNK phê duyệt thiết kế của J-DeEP cho nhà máy sản xuất hydro nổi ngoài khơi Scotland

03:05 | 07/04/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
ClassNK (một hiệp hội phân loại tàu có trụ sở tại Tokyo) đã ban hành Phê duyệt nguyên tắc (AiP) cho thiết kế của một Nhà máy sản xuất hydro nổi ngoài khơi do Hiệp hội Nghiên cứu Kỹ thuật & Thiết kế nền tảng ngoài khơi Nhật Bản (J-DeEP).
ClassNK phê duyệt thiết kế của J-DeEP cho nhà máy sản xuất hydro nổi ngoài khơi Scotland
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Lượng điện do các tuabin gió ngoài khơi tạo ra có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết và lượng điện dư thừa được tạo ra khi cung vượt cầu trên đất liền.

Nhà máy sản xuất hydro nổi ngoài khơi do J-DeEP phát triển kết hợp hệ thống khử muối trong nước biển và hệ thống chiết xuất hydro từ nước thông qua quá trình điện phân. Sử dụng nguồn điện dư thừa từ một tuabin gió ngoài khơi, nhà máy cho phép sản xuất hydro xanh không thải CO2 trong quá trình sản xuất.

ClassNK phê duyệt thiết kế của J-DeEP cho nhà máy sản xuất hydro nổi ngoài khơi Scotland

Phối hợp với Tổ chức Phát triển Quốc tế Scotland, J-DeEP đang nghiên cứu tính khả thi của dự án lắp đặt nhà máy gần các trang trại gió ngoài khơi bờ biển Scotland. Việc xác minh kỹ thuật của nhà máy và nghiên cứu khả thi ban đầu về việc thương mại hóa đã được thông qua.

Nghiên cứu khả thi cho việc triển khai ở nước ngoài cơ sở hạ tầng năng lượng chất lượng cao của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản từ năm 2021.

ClassNK đã tiến hành đánh giá an toàn về thiết kế của J-DeEP đối với nhà máy phù hợp với các quy tắc và hướng dẫn của nó. ClassNK sẽ tiếp tục tham gia vào các sáng kiến ​​cải tiến liên quan đến quá trình khử cacbon. Bằng cách kết hợp chuyên môn thu được từ công việc hợp tác với các công ty tiên phong vào các quy tắc và hướng dẫn của mình, ClassNK cũng sẽ hỗ trợ quá trình khử cacbon trong toàn bộ ngành năng lượng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn

Chivy

sao-thai-duong