Cá nhân lấn, chiếm đất đai có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng

19:51 | 15/04/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Dự thảo nêu rõ, cá nhân có hành vi lấn, chiếm đất có thể bị phạt tiền tới 500 triệu đồng.
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024
Luật Đất đai (sửa đổi) mở ra một giai đoạn mới cho thị trường bất động sảnLuật Đất đai (sửa đổi) mở ra một giai đoạn mới cho thị trường bất động sản

Cụ thể, với hành vi lấn đất, theo Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trường hợp lấn đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với diện tích đất lấn dưới 0,05 héc ta;

Phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn từ 0,05 - dưới 0,1 héc ta; Phạt tiền từ 5-15 triệu đồng đối với diện tích đất lấn từ 0,1 - dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền từ 15-30 triệu đồng đối với diện tích đất lấn từ 0,5 héc ta đến dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 30 - 70 triệu đồng đối với diện tích đất lấn từ 1 héc ta trở lên.

Cá nhân lấn, chiếm đất đai có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng
Cá nhân lấn, chiếm đất đai có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng/Ảnh minh họa/https://petrotimes.vn/

Trường hợp lấn đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì mức phạt tiền được áp dụng là từ 60 - 150 triệu đồng đối với diện tích đất lấn từ 1 héc ta trở lên.

Trường hợp lấn đất phi nông nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này tại khu vực nông thôn thì bị phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng nếu diện tích đất lấn từ 1 héc ta trở lên.

Trường hợp lấn đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn và mức phạt tối đa không quá 500 triệu đồng với cá nhân, không quá 1 tỷ đồng với tổ chức.

Còn với hành vi chiếm đất, dự thảo Nghị định quy định, trường hợp chiếm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn thì bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,05 héc ta… Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 1 héc ta trở lên.

Trường hợp chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa tại khu vực nông thôn thì bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm dưới 0,05 héc ta; Phạt tiền từ 5 - 10 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,05 - dưới 0,1 héc ta; Phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,1 - dưới 0,5 héc ta;

Phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm từ 0,5 - dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm từ 1 - dưới 2 héc ta; Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng đối với diện tích đất chiếm từ 2 héc ta trở lên.

Trường hợp chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng nếu diện tích đất chiếm dưới 0,05 héc ta; Phạt tiền từ 20 - 50 triệu đồng nếu diện tích đất chiếm từ 0,05 - dưới 0,1 héc ta;

Phạt tiền từ 50 - 100 triệu đồng nếu diện tích đất chiếm từ 0,1 - dưới 0,5 héc ta; Phạt tiền từ 100 - 200 triệu đồng nếu diện tích đất chiếm từ 0,5 - dưới 1 héc ta; Phạt tiền từ 200 - 500 triệu đồng nếu diện tích đất chiếm từ 1 héc ta trở lên.

Trường hợp chiếm đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này) tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 2 lần mức xử phạt đối với loại đất tương ứng tại khu vực nông thôn…

Ngoài ra, tổ chức cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; Buộc thực hiện tiếp các thủ tục về giao đất, cho thuê đất theo quy định và nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

https://petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vietinbank
thaco