Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư

05:45 | 07/03/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.
Bỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/nămBỏ đề xuất mỗi người chỉ được bán 3-5 căn nhà/năm
Chủ đầu tư “om” tiền quỹ bảo trìChủ đầu tư “om” tiền quỹ bảo trì
Quản lý phí bảo trì chung cư là vấn đề cực “nóng bỏng”, có nơi là tranh chấp!Quản lý phí bảo trì chung cư là vấn đề cực “nóng bỏng”, có nơi là tranh chấp!

Cụ thể, Dự thảo Nghị định quy định về việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư như sau: Trường hợp chủ đầu tư lập tài khoản riêng để thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không bàn giao thì thực hiện cưỡng chế bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 79 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh phí bảo trì không còn hoặc không đủ tiền thì cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 80 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư không còn hoặc không đủ tiền thì thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 81 của Nghị định này.

Đối với trường hợp chủ đầu tư không nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đối với phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua thì UBND cấp huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế để thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để bàn giao cho Ban quản trị theo quy định tại Điều 80 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư không còn hoặc không đủ tiền thì thực hiện cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 81 của Nghị định này.

Cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh phí bảo trì

Về quy trình và thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì từ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (theo Điều 79), Ban quản trị nhà chung cư sẽ đưa ra đề nghị bằng văn bản đến UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định.

Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong khoảng 10 ngày sau khi nhận được văn bản từ Ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp tỉnh sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì, cung cấp thông tin về số tài khoản và số tiền trong tài khoản. Trong thời hạn 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu từ UBND cấp tỉnh, tổ chức tín dụng sẽ cung cấp thông tin này cho UBND cấp tỉnh.

Dựa vào thông tin từ tổ chức tín dụng, UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. Quyết định này sẽ được gửi đến Sở Xây dựng, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản để thực hiện chuyển giao kinh phí bảo trì.

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì sẽ chuyển kinh phí này sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi chuyển kinh phí, tổ chức tín dụng cần thông báo cho UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư.

Cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh

Đối với thủ tục cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư (theo Điều 80), UBND cấp huyện sẽ gửi văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư và số tiền trong tài khoản này. Trong thời hạn 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu từ UBND cấp huyện, tổ chức tín dụng sẽ cung cấp thông tin liên quan cho UBND cấp huyện.

Dựa vào thông tin từ tổ chức tín dụng, UBND cấp huyện sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. Quyết định này sẽ được gửi đến Sở Xây dựng, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản để thực hiện. Ban quản trị nhà chung cư cần công bố công khai quyết định cưỡng chế trên bảng tin của nhà chung cư.

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng sẽ chuyển tiền từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư sang tài khoản của Ban quản trị nhà chung cư theo số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế. Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền, tổ chức tín dụng cần thông báo đến UBND cấp huyện, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư.

Cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư

Đối với thủ tục cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư (theo Điều 81), UBND cấp huyện sẽ hợp tác với Sở Xây dựng, cơ quan công an và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác định chi tiết diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để thực hiện kê biên và tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì.

Trong trường hợp chủ đầu tư không có diện tích nhà, đất hoặc có diện tích nhà, đất không đủ giá trị để bán thu hồi kinh phí bảo trì, thì sẽ xác định tài sản khác để bán đấu giá thu hồi đủ kinh phí chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

UBND cấp huyện chỉ thực hiện kê biên diện tích nhà, đất hoặc tài sản khác có giá trị tương đương với số kinh phí bảo trì phải thu hồi để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế, bán đấu giá tài sản này.

Dựa vào diện tích nhà, đất hoặc tài sản khác của chủ đầu tư, Sở Xây dựng sẽ gửi văn bản đến UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư để bán đấu giá thu hồi kinh phí bảo trì nhà chung cư. Quyết định cưỡng chế này sẽ chi tiết thông tin như căn cứ ban hành, tên và trụ sở của chủ đầu tư thực hiện kê biên tài sản, số kinh phí bảo trì phải thu hồi, chủng loại và số lượng tài sản cần kê biên, cùng với địa điểm kê biên tài sản.

Sau khi bán đấu giá tài sản, việc bàn giao kinh phí bảo trì sẽ được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Trong trường hợp giá trị bán đấu giá tài sản lớn hơn số kinh phí bảo trì phải chuyển giao và chi phí thực hiện cưỡng chế bán đấu giá tài sản, Sở Xây dựng có trách nhiệm hợp tác với tổ chức bán đấu giá tài sản để trả lại phần giá trị chênh lệch cho chủ đầu tư có tài sản bị kê biên bán đấu giá. Thời hạn để thực hiện việc này là 30 ngày, tính từ ngày bán đấu giá tài sản.

/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vietinbank
thaco