Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021

15:46 | 20/02/2021

|
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến kinh tế. Bộ Tài chính đã có tờ trình trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021.

Cụ thể, Bộ Tài chính trình phương án riêng đối với từng sắc thuế, và dự kiến số thu sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian gia hạn. Đối với thuế giá trị gia tăng, để không ảnh hưởng đến cân đối ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Tài chính đề nghị thời gian gia hạn là 5 tháng. Dự kiến, số thu ngân sách của các tháng đó giảm khoảng 68.800 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2021
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn 3 tháng, thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn. Ước tính số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn khoảng 40.500 tỷ đồng.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2021 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn. Dự kiến số thuế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn là khoảng 1.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 của một số doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân thuộc, ước tính khoảng 4.400 tỷ đồng.

Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế theo phương án Bộ Tài chính đề xuất dự kiến là 115.000 tỷ đồng. Số thu ngân sách của năm 2021 không bị ảnh hưởng vì người nộp thuế vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thuế vào cuối năm 2021.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn lần này là cần thiết để doanh nghiệp, cá nhân có thêm nguồn lực tài chính duy trì và khôi phục sản xuất, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Đây cũng là lần thứ ba Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh.

Trong năm 2020, cơ quan thuế đã gia hạn khoảng 87.300 tỷ đồng tiền thuế và thuê đất cho 184.900 lượt người nộp thuế. Trong đó, 14 doanh nghiệp lắp ráp, sản xuất ô tô trong nước được gia hạn tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt là 20.012 tỷ đồng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng