Bắc Giang tăng cường quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực, hợp đồng giao dịch BĐS

14:27 | 19/03/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương tăng cường quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng “treo” hợp đồng giao dịch BĐS và chấn chỉnh các dự án "bán lúa non".
Bắc Giang  phê duyệt quy hoạch  2 khu đô thị gần 40haBắc Giang phê duyệt quy hoạch 2 khu đô thị gần 40ha
Bắc Giang sắp có khu đô thị, du lịch sinh thái hơn 870ha tại Lục NgạnBắc Giang sắp có khu đô thị, du lịch sinh thái hơn 870ha tại Lục Ngạn

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý các sàn giao dịch và các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Đồng thời, cơ quan này cần chấn chỉnh các chủ đầu tư tại nhiều khu dân cư, khu đô thị chưa đủ điều kiện chuyển nhượng đã bán "lúa non" dưới dạng góp vốn.

Các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn phải báo cáo định kỳ các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản qua sàn và chịu trách nhiệm về hồ sơ, thông tin cung cấp.

Bắc Giang tăng cường quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực, hợp đồng giao dịch BĐS
Bắc Giang tăng cường quản lý các hoạt động công chứng, chứng thực, hợp đồng giao dịch BĐS /Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cục Thuế tỉnh tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Các Chi cục Thuế phối hợp UBND các huyện, thành phố để quản lý nhằm chống thất thu thuế.

Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo kế hoạch; đồng thời, rà soát các trường hợp kê khai thuế của người nộp thuế kinh doanh bất động sản có rủi ro cao về thuế để bổ sung vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

UBND tỉnh cũng đề nghị tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, các doanh nghiệp đầu tư khu dân cư, khu đô thị; phối hợp với các đơn vị đấu tranh xử lý hiệu quả hành vi trốn thuế.

Đối với Sở Tư pháp, Bắc Giang giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra hoạt động tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có biểu hiện bất thường, xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường.

Đặc biệt cơ quan này cần phối hợp với các sở ngành phát hiện, xử lý hành vi công chứng "khống", công chứng "treo" các hợp đồng, giao dịch bất động sản. Đồng thời tăng cường công tác quản lý đối với các hoạt động công chứng, chứng thực, nghiêm cấm công chứng "treo" hợp đồng giao dịch, nhất là các hợp đồng giao dịch về bất động sản.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến phản ánh những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện giá đất tại Bảng giá đất để tham mưu với Chủ tịch UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh với thực tế. Khi xây dựng Bảng giá đất, cần thu thập thông tin, khảo sát kỹ lưỡng nhằm phù hợp với giá đất trên thị trường.

Sở Tài chính hằng năm, căn cứ các thông tin thu thập, cơ sở dữ liệu, kết quả khảo sát, giá chuyển nhượng tại các sàn giao dịch... chủ trì, xây dựng trình UBND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất.

Công an tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnh điều tra, xử lý các hành vi kinh doanh chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, ngăn chặn và truy thu thuế cho ngân sách nhà nước.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn, văn phòng công chứng yêu cầu người dân, doanh nghiệp kê khai trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giá thực tế mua bán, chuyển nhượng bất động sản; phối hợp với Chi cục Thuế khu vực rà soát các cá nhân, tổ chức chuyển nhượng, kinh doanh bất động sản để đưa vào quản lý thuế theo quy định.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Tổng cục Thuế về chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thực trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan:

Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để quản lý chặt chẽ thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp.

Yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng, các cơ quan nhà nước liên quan hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Thường xuyên vận động và tuyên truyền người dân, doanh nghiệp kê khai trung thực giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng mua bán.

2. Tổng cục Thuế:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế trong pháp luật hình sự và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp được biết thực hiện.

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi trốn thuế.

Chỉ đạo các Cục thuế phối hợp với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản nhằm chống thất thu thuế./.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)