Nha Trang (Khánh Hòa): Tạm dừng tách thửa, ngăn phân lô bán nền

03:15 | 18/09/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
UBND thành phố Nha Trang cho biết vừa có quyết định tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.
Khánh Hòa: Tạm dừng chuyển nhượng BĐS một phần dự án khu đô thị Mỹ GiaKhánh Hòa: Tạm dừng chuyển nhượng BĐS một phần dự án khu đô thị Mỹ Gia
Nha Trang (Khánh Hòa): Đảo Hòn Miễu bị Nha Trang (Khánh Hòa): Đảo Hòn Miễu bị "băm nát" vì xây dựng khu du lịch

Theo UBND thành phố Nha Trang, trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, địa phương nhận thấy một số trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa).

Nha Trang (Khánh Hòa): Tạm dừng tách thửa, ngăn phân lô bán nền
Nha Trang tạm dừng tách thửa, ngăn phân lô bán nền/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo quy định, khi người dân hiến đất làm đường đi được thực hiện theo quy định tại Điều 65 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) chưa thực hiện theo quy định trên.

Đồng thời, phần diện tích đất sử dụng chung này là không phù hợp quy hoạch đất giao thông theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh phê duyệt.

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất sử dụng chung cho các hộ dân (với mục đích làm lối đi chung khi tách thửa) là chưa phù hợp với quy định.

Trong khi đó hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quyết định quy định hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà.

Do vậy, để đảm bảo thống nhất việc thực hiện thủ tục tách thửa đúng quy định về đất đai, phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng, UBND TP Nha Trang tạm dừng việc tách thửa cho đến khi quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa.

Được biết, cuối năm 2021, UBND TP Nha Trang có đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở TN&MT yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐ khi thực hiện phân lô, tách thửa để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải thực hiện theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND: các khu vực thực hiện phân lô, tách thửa phải có phương án phân lô và quy hoạch giao thông được Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

Về việc này, Sở TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, tạm dừng việc tách thửa có bố trí lối đi chung quy định tại khoản 2 Điều 7 Quy định kèm Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh cho đến khi Quyết định quy định tách thửa mới được ban hành, làm cơ sở thống nhất việc thực hiện chính sách đất đai trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, ngày 19/1/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản 644/UBND-XDNĐ về việc giải quyết vướng mắc việc cấp pháp xây dựng tại các khu vực phân lô, tách thửa trên địa bàn TP Nha Trang. UBDN tỉnh thống nhất giao UBND TP Nha Trang căn cứ vào các quy định của pháp luật và kiến nghị đề xuất nói trên của Sở TN&MT để tổ chức thực hiện.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vietinbank
ajinomoto