Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ Nhất

09:53 | 15/10/2021

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tối ngày 14/10/2021, từ 18h00-21h00 (giờ Việt Nam), lần đầu tiên, Bộ Ngoại giao đã tổ chức “Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoàiNâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Tọa đàm trực tuyến “Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng Việt Nam ở nước ngoài”Tọa đàm trực tuyến “Doanh nhân kiều bào với mạng lưới tiêu thụ hàng Việt Nam ở nước ngoài”
Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ Nhất

Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng chủ trì, với sự tham dự của 13 đồng chí Đại sứ, 25 Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, 15 ứng viên Lãnh sự danh dự và các cán bộ của 67 Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (gần 150 điểm cầu ở nước ngoài), đại diện các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, đại diện Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại trụ sở Bộ Ngoại giao (số 2 Lê Quang Đạo).

Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài được tổ chức nhằm thể hiện sự quan tâm và coi trọng của Nhà nước đối với các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài và đáp ứng một số mục tiêu sau đây: Tổng kết, đánh giá hoạt động của các Lãnh sự danh dự thời gian qua để có định hướng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới; chủ động thiết lập và củng cố kênh liên lạc thường xuyên, hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam với các Lãnh sự danh dự; tạo cơ hội để các Lãnh sự danh dự tìm hiểu cơ hội, tiềm năng hợp tác với Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Nước tiếp nhận; phát huy vai trò của Lãnh sự danh dự trong việc triển khai thực hiện công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tại Nước tiếp nhận; giới thiệu, quảng bá với các Lãnh sự danh dự về đất nước và con người Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Tô Anh Dũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Hội nghị, đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức gặp mặt các Lãnh sự danh dự và ứng viên Lãnh sự danh dự Việt Nam trên toàn thế giới để cùng trao đổi về các vấn đề cần thúc đẩy hợp tác phát triển, phương hướng mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng Tô Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, đặc biệt trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Việt Nam và Nước tiếp nhận cũng như triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân. Thứ trưởng khẳng địnhViệt Nam hết sức coi trọng vai trò của các Lãnh sự danh dự và luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cần thiết để các Lãnh sự danh dự có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ Nhất

Hội nghị diễn ra với 04 phiên, đã thu hút được sự tham gia tích cực của các diễn giả và đại biểu. Tại các phiên, diễn giả của Bộ Ngoại giao đã giới thiệu về chính sách đối ngoại của Việt Nam và kết quả triển khai công tác đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam, về cơ hội hợp tác, kết nối với các địa phương của Việt Nam; Phát huy vai trò của các Lãnh sự danh dự trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của Việt Nam với các nước; Định hướng và các lĩnh vực thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam cần các Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài tập trung thúc đẩy thời gian tới.

Chia sẻ kinh nghiệm về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Tiến sĩ Philipp Rösler đánh giá Việt Nam đã có thành tích tăng trưởng kinh tế xuất sắc trước cuộc khủng hoảng toàn cầu và nhận định Việt Nam cần kịp thời nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đi tắt đón đầu về công nghệ và phát triển bền vững, hai xu hướng chính của nền kinh tế toàn cầu.

Các diễn giả Lãnh sự danh dự khác chia sẻ ý kiến về các lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Nước tiếp nhận, về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào Việt Nam và đề xuất việc Việt Nam và Nước tiếp nhận có thể trở thành cầu nối giao thương ở khu vực.

Tại Hội nghi, các Lãnh sự danh dự được đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao giới thiệu về các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động của Lãnh sự danh dự, cụ thể là Thông tư số 01/2020/TT-BNG về Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ký ban ngày 06/02/2020 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2020, thay thế Quy chế về Lãnh sự danh dự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 06/NG-QĐ ngày 08/01/1994 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao). Thông tư số 01/2020/TT-BNG đã hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc bổ nhiệm, hoạt động, chấm dứt hoạt động của Lãnh sự danh dự, đồng thời quy định chi tiết hơn các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, đại điện Cục Lãnh sự cũng trình bày về tình hình di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài, công tác bảo hộ công dân và các vấn đề chính sách liên quan. Qua đó, các Lãnh sự danh dự có cơ sở để thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình thời gian tới.

Các Lãnh sự danh dự đã đóng góp ý kiến cởi mở, chân thành, thực chất và nêu một số sáng kiến nhằm mở rộng và tăng cường hiệu quả của hệ thống Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài. Các Lãnh sự danh dự cũng thảo luận cách thức, cơ chế phối hợp hiệu quả thời gian tới như lập nhóm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm (có thể theo từng khu vực); tổ chức họp trực tuyến định kỳ; tổ chức Hội nghị Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài hàng năm... Một số Lãnh sự danh dự trình bày những lĩnh vực ưu tiên thúc đẩy thời gian tới của mình (văn hóa, giáo dục, thương mại, đầu tư...) hoặc chia sẻ những khó khăn trong quá trình hoạt động và kiến nghị các biện pháp tháo gỡ.

Hội nghị Lãnh sự danh dự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài lần thứ Nhất

Nhìn chung, Hội nghị đã đánh giá thực chất những mặt đã làm được, những thuận lợi, khó khăn cũng như những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra các đề xuất, kiến nghị về phương hướng phát triển thời gian tới và các giải pháp cụ thể.

Phát biểu bế mạc, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cảm ơn sự tham gia tích cực của các đại biểu và diễn giả trên toàn thế giới. Thứ trưởng khẳng định, Việt Nam sẽ mở rộng hơn nữa mạng lưới Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài với phương châm hiệu quả, ổn định, phù hợp với quy định pháp luật và thông lệ quốc tế, phù hợp đặc thù của từng địa bàn. Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành liên quan của Việt Nam và các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài sẽ giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ và tiếp tục hỗ trợ các Lãnh sự danh dự hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Bộ Ngoại giao tiếp tục nghiên cứu kinh nghiệm của các nước nhằm hoàn thiện quy định pháp luật về Lãnh sự danh dự. Bộ Ngoại giao phối hợp với các Cơ quan đại diện và các Bộ, ngành, địa phương tổ chức các diễn đàn, hội thảo, hội nghị có sự tham gia của các Lãnh sự danh dự (trực tiếp hoặc kết hợp với trực tuyến). Thứ trưởng Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cho Các Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài căn cứ nhu cầu thực tiễn để tìm kiếm ứng viên Lãnh sự danh dự phù hợp, chú trọng lựa chọn ứng viên có uy tín trong xã hội, có quan hệ tốt với chính quyền sở tại, cộng đồng doanh nghiệp, có khả năng tài chính để có thể thúc đẩy hợp tác phát triển cũng như thực hiện tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân tại địa bàn.

Hội nghị Lãnh sự danh dự nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài lần thứ Nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự quan tâm, ủng hộ, tham gia tích cực của các đồng chí Đại sứ, các vị Lãnh sự danh dự và ứng viên Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài, các Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài và các diễn giả, đại biểu trong nước. Kết quả Hội nghị là cơ sở để Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đối ngoại và các mục tiêu phát triển của Việt Nam, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng và khôi phục hậu Covid-19, triển khai hiệu quả công tác bảo hộ công dân.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Vân Anh