Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí (Kỳ cuối)

06:00 | 23/06/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Đối với chi phí trả trước cao và lợi tức đầu tư không chắc chắn có thể là rào cản cho việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt đối với các công ty, doanh nghiệp dầu khí nhỏ hơn với nguồn tài chính hạn chế.

Những thách thức và hạn chế

Bất chấp những nỗ lực đáng kể nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, lĩnh vực dầu khí vẫn phải đối mặt với một số thách thức và hạn chế trong việc thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Bài viết này xem xét những thách thức này, bao gồm các hạn chế về mặt công nghệ và tài chính, các thách thức về chính sách và quy định cũng như việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào các hoạt động hiện có (Andrić, Koc & Al-Ghamdi, 2019, Bustamante, et. al., 2019, Fekete, et. al., 2021).

Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí (Kỳ cuối)
Thu hồi và lưu giữ carbon là một phương pháp công nghệ quan trọng nhằm giảm thiểu tác động của phát thải khí nhà kính (Ảnh minh họa)

Hiện nhiều công nghệ cần thiết để cắt giảm phát thải khí nhà kính GHG trong lĩnh vực dầu khí, chẳng hạn như thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và công nghệ năng lượng tái tạo, có thể tốn kém khi thực hiện. Đối với chi phí trả trước cao và lợi tức đầu tư không chắc chắn có thể là rào cản cho việc ứng dụng công nghệ, đặc biệt đối với các công ty, doanh nghiệp dầu khí nhỏ hơn với nguồn tài chính hạn chế. Một số công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như CCS, vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và có thể không khả thi về mặt thương mại hoặc có thể mở rộng quy mô. Sự thiếu sẵn sàng về công nghệ này có thể cản trở việc ứng dụng rộng rãi chúng trong lĩnh vực dầu khí. Việc trang bị thêm cơ sở hạ tầng hiện có để đáp ứng các nguồn năng lượng tái tạo hoặc công nghệ CCS có thể là một thách thức và tốn kém. Mặt khác, nhu cầu về cơ sở hạ tầng bổ sung, chẳng hạn như đường ống hoặc cơ sở lưu trữ, có thể làm gia tăng thêm chi phí và độ phức tạp của việc thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bối cảnh pháp lý nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí rất phức tạp và phát triển nhanh chóng. Hiện sự không chắc chắn về các quy định và chính sách trong tương lai có thể gây khó khăn cho các công ty, doanh nghiệp dầu khí trong việc lập kế hoạch và đầu tư vào các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu dài hạn. Trong một số trường hợp, có thể có thiếu một sự liên kết giữa các chính sách quốc gia và địa phương hoặc giữa các khu vực pháp lý khác nhau, điều này có thể tạo ra những thách thức pháp lý cho các công ty, doanh nghiệp dầu khí hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau. Hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí có thể gặp phải sự phản đối về mặt chính trị và các bên liên quan, điều này có thể làm trì hoãn hoặc làm chệch hướng việc triển khai thực hiện. Sự phản đối này có thể là do quan ngại về tình trạng mất việc làm, tác động kinh tế hoặc nhận thấy các mối đe dọa đối với an ninh năng lượng (Aghion và cộng sự, 2019, Bach, 2019, Green và cộng sự, 2022).

Hiện các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời và gió không liên tục, nghĩa là chúng không phải lúc nào cũng có sẵn khi cần thiết. Việc tích hợp các nguồn này vào hoạt động hiện tại đòi hỏi phải lập kế hoạch và đầu tư cẩn thận vào hệ thống lưu trữ và dự phòng để đảm bảo độ tin cậy. Đối với việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào lưới điện hiện có có thể là một thách thức, đặc biệt là ở những khu vực có công suất lưới điện hạn chế hoặc nơi hệ thống mạng lưới điện không được thiết kế để đáp ứng sản lượng năng lượng tái tạo biến động. Việc thực hiện các dự án năng lượng tái tạo đòi hỏi phải có kỹ năng và đào tạo chuyên môn, những kỹ năng này có thể không có sẵn trong lĩnh vực dầu khí. Các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể cần đầu tư vào phát triển lực lượng lao động để đảm bảo họ có chuyên môn cần thiết để tích hợp thành công các nguồn năng lượng tái tạo vào hoạt động của mình (Babatunde, Munda & Hamam, 2019, Li và cộng sự, 2021, Zsiborács và cộng sự, 2019).

Tóm lại, mặc dù lĩnh vực dầu khí đã có những bước tiến đáng kể trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu nhưng lĩnh vực này vẫn phải đối mặt với một số thách thức và hạn chế trong việc thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Việc giải quyết những thách thức này sẽ đòi hỏi sự hợp tác giữa các bên liên quan trong lĩnh vực, chính phủ và cơ quan quản lý để phát triển các chính sách và biện pháp khuyến khích hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang một tương lai carbon thấp.

Triển vọng tương lai

Hiện lĩnh vực dầu khí đang ở thời điểm then chốt trong nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Khi thế giới chuyển sang nền kinh tế carbon thấp, lĩnh vực dầu khí phải đối mặt với cả thách thức và cơ hội trong việc thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu một cách có hiệu quả. Bài viết này xem xét triển vọng tương lai của việc thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí, tập trung vào tiềm năng đổi mới và tiến bộ hơn nữa, vai trò của sự hợp tác và quan hệ đối tác cũng như tầm quan trọng của việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển (Acemoglu, et. al., 2023, Bos & Gupta, 2019, Zheng và cộng sự, 2019).

Đối với những tiến bộ công nghệ đổi mới sáng tạo liên tục, chẳng hạn như cải tiến công nghệ thu hồi và lưu trữ carbon (CCS) và phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo mới, ddeuf hứa hẹn sẽ giảm thiểu hơn nữa lượng khí thải carbon của lĩnh vực dầu khí. Đổi mới trong kỹ thuật khoan cũng như công nghệ phát hiện và giảm thiểu khí methane cũng có thể góp phần giảm phát thải. Việc áp dụng các công nghệ số, ví dụ như trí tuệ nhân tạo AI và học máy ML, có thể giúp nâng cao hiệu quả của các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể xác định các cơ hội giảm phát thải carbon và tối ưu hóa hoạt động của mình để giảm thiểu tác động đến môi trường (Criado & Gil-Garcia, 2019, Javaid và cộng sự, 2022, Kaack và cộng sự, 2022).

Việc ứng dụng các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn, chẳng hạn như tái chế và tái sử dụng vật liệu, có thể giúp giảm sự phụ thuộc của lĩnh vực vào các nguồn tài nguyên nguyên sơ và giảm thiểu phát sinh chất thải. Bằng cách áp dụng các hoạt động kinh tế tuần hoàn, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể cắt giảm lượng khí thải carbon và đóng góp cho một tương lai bền vững hơn. Những nỗ lực hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, chẳng hạn như liên doanh và thỏa thuận chia sẻ công nghệ tiên tiến, có thể đẩy nhanh việc phát triển và triển khai các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Thông qua tập hợp các nguồn lực và kiến ​​thức chuyên môn, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể đạt được tác động lớn hơn mức họ có thể đứng riêng lẻ. Sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là điều cần thiết để thúc đẩy giảm phát thải carbon. Chính phủ các nước có thể cung cấp các ưu đãi, trợ cấp và hỗ trợ pháp lý cho các sáng kiến ​​giảm phát thải carbon, trong khi các công ty, doanh nghiệp có thể đem lại sự đổi mới và đầu tư. Quan hệ đối tác công-tư có thể tận dụng thế mạnh của cả hai khu vực để đạt được các mục tiêu chung (Ghazinoori & Nozari, 2021, Masucci, Brusoni & Cennamo, 2020, Zhu, Yao & Zhang, 2020).

Sự can dự của các bên liên quan, bao gồm cộng đồng, tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư, là điều rất quan trọng trong nỗ lực giảm thiểu phát thải thành công. Bằng cách thu hút phản hồi và thu hút sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình ra quyết định, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể xây dựng niềm tin và sự hỗ trợ cho các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của mình. Việc tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển R&D là điều cần thiết để thúc đẩy đổi mới trong các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Bằng cách tài trợ cho các sáng kiến ​​R&D, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo và phương pháp tiếp cận mới nhằm giảm thiểu phát thải carbon, có thể giúp đem lại lợi ích đáng kể cho môi trường.

Sự chia sẻ kiến ​​thức và các biện pháp thực tiễn tốt nhất trong toàn lĩnh vực dầu khí là rất quan trọng để đẩy nhanh quá trình cắt giảm phát thải. Các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau và hợp tác trong các dự án nghiên cứu tiền cạnh tranh để nâng cao công nghệ tiên tiến trong các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc đầu tư vào các chương trình giáo dục và đào tạo cho nhân viên có thể đảm bảo lĩnh vực dầu khí có kỹ năng và chuyên môn cần thiết để thực hiện các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả. Bằng cách xây dựng lực lượng lao động có trình độ, hiểu biết về biến đổi khí hậu và tính bền vững, các công ty, doanh nghiệp dầu khí có thể thúc đẩy sự thay đổi có ý nghĩa trong tổ chức, đơn vị của họ (Gielen và cộng sự, 2019, Rissman và cộng sự, 2020, Sovacool và cộng sự, 2021).

Tóm lại, triển vọng tương lai về thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí là đầy hứa hẹn với nhiều cơ hội đổi mới và tiến bộ hơn nữa. Bằng cách ứng dụng đổi mới công nghệ tiên tiến, hợp tác với các đối tác và tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, lĩnh vực này có thể đóng vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết vấn đề tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng một tương lai bền vững hơn.

Kết luận

Lĩnh vực dầu khí đóng một vai trò quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Đánh giá này đã nêu bật các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu chính và tác động của chúng cũng như những thách thức và cơ hội mà lĩnh vực dầu khí hiện đang phải đối mặt. Trong tương lai, điều rõ ràng là cần phải tiếp tục hành động để giải quyết những thách thức môi trường do lĩnh vực dầu khí đặt ra.

Hiện lĩnh vực dầu khí đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc giảm phát thải khí nhà kính GHG thông qua đổi mới công nghệ sáng tạo, cải thiện hoạt động và đầu tư vào năng lượng tái tạo. Những thách thức như hạn chế về công nghệ và tài chính đầu tư, sự không chắc chắn về quy định và việc tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vẫn là những rào cản đáng kể cho những tiến bộ nhiều hơn nữa. Sự hợp tác và quan hệ đối tác là điều cần thiết để đẩy nhanh quá trình giảm phát thải carbon và thúc đẩy đổi mới trong các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc tiếp tục nghiên cứu và phát triển là rất quan trọng để phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo và phương pháp mới nhằm giảm phát thải carbon. Hiện các bên liên quan trong lĩnh vực dầu khí phải thực hiện các bước đi chủ động để giải quyết vấn đề tác động của biến đổi khí hậu và giảm thiểu tác động đến môi trường, điều này bao gồm: Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển các công nghệ đổi mới sáng tạo và phương pháp mới nhằm giảm phát thải carbon. Việc tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài lĩnh vực dầu khí để thúc đẩy đổi mới và đẩy nhanh việc giảm phát thải carbon, đồng thời thu hút sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm cộng đồng, tổ chức phi chính phủ và nhà đầu tư, để xây dựng niềm tin và hỗ trợ cho các nỗ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc tăng cường áp dụng các nguyên tắc của nền kinh tế tuần hoàn và các hoạt động kinh doanh bền vững để giảm thiểu chất thải và giảm tiêu thụ tài nguyên.

Hiện biến đổi khí hậu là một thách thức phức tạp và cấp bách, đòi hỏi nỗ lực bền vững từ mọi thành phần trong xã hội. Do vậy, lĩnh vực dầu khí phải tiếp tục ưu tiên thích ứng với biến đổi khí hậu và đầu tư vào các giải pháp đổi mới để giảm tác động đến môi trường. Bằng cách hành động ngay bây giờ, các bên liên quan trong lĩnh vực dầu khí có thể giúp xây dựng một tương lai bền vững hơn cho các thế hệ mai sau./.

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 1) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 1)
Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 2) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 2)
Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (kỳ 3 và hết) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (kỳ 3 và hết)

Tuấn Hùng

vietinbank
thaco