Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí (Kỳ 2)

06:00 | 22/06/2024

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính GHG và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

Đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp

Việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp là điều hết sức cần thiết để giảm phát thải khí nhà kính GHG và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Trong lĩnh vực dầu khí, đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp đang ngày càng trở nên phổ biến khi các công ty dầu khí tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng và giảm thiểu tác động đến môi trường. Bài viết này khám phá những lợi ích của việc đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh học cũng như tầm quan trọng của việc đa dạng hóa danh mục năng lượng để bao gồm các nguồn tái tạo (Adelekan, et. al., 2024, Kabeyi & Olanrewaju, 2022, Prasad, Venkatramanan & Singh, 2021).

Chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực dầu khí (Kỳ 2)
Ảnh minh họa

Năng lượng mặt trời có nguồn gốc từ bức xạ mặt trời và có thể chuyển đổi thành điện năng bằng cách sử dụng tế bào quang điện. Năng lượng mặt trời dồi dào, có thể tái tạo và không thải ra khí nhà kính GHG trong quá trình vận hành. Đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, chẳng hạn như trang trại năng lượng mặt trời và lắp đặt năng lượng mặt trời áp mái thì đều có thể giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và cắt giảm lượng khí thải carbon. Năng lượng gió được tạo ra bằng cách khai thác động năng của gió thông qua các turbine gió. Năng lượng gió sạch có thể tái tạo và ngày càng cạnh tranh về mặt chi phí so với nhiên liệu hóa thạch. Đầu tư vào các dự án năng lượng gió, chẳng hạn như trang trại gió trên đất liền và ngoài khơi, có thể cung cấp nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy và cắt giảm lượng khí thải carbon (Hayat và cộng sự, 2019, Kalogirou, 2023, Letcher, 2022).

Năng lượng sinh học được sản xuất từ ​​các vật liệu hữu cơ, chẳng hạn như sinh khối và nhiên liệu sinh học, có thể được sử dụng để tạo ra nhiệt, điện và nhiên liệu vận chuyển. Năng lượng sinh học có thể tái tạo và cũng có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính GHG hơn so với nhiên liệu hóa thạch. Đầu tư vào các dự án năng lượng sinh học ví dụ như nhà máy khí sinh học và nhà máy lọc nhiên liệu sinh học, đều có thể giúp đa dạng hóa nguồn năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu truyền thống. Đa dạng hóa danh mục năng lượng để bao gồm các nguồn năng lượng tái tạo có thể làm giảm nguy cơ tiếp xúc với giá nhiên liệu hóa thạch biến động và những bất ổn về quy định luật pháp. Các dự án năng lượng tái tạo thường có hợp đồng dài hạn với giá cố định, giúp đem lại sự ổn định và có thể dự báo được (Lee và cộng sự, 2019, Srivastava và cộng sự 2020, Zabermawi và cộng sự, 2022).

Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính GHG và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Thông qua đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, các công ty, doanh nghiệp có thể thể hiện cam kết của mình đối với sự bền vững và quản lý môi trường. Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng có thể mở ra cơ hội thị trường và dòng doanh thu mới. Các dự án năng lượng tái tạo, chẳng hạn như trang trại năng lượng mặt trời và gió, có thể tạo thêm thu nhập thông qua việc bán điện lên lưới điện hoặc thông qua chứng chỉ năng lượng tái tạo (Bai, et. al., 2023, Baltuttis, et. al., 2020, Chen, Fu & Chang, 2021).

Tóm lại, đầu tư vào năng lượng tái tạo và công nghệ carbon thấp là điều hết sức cần thiết để giảm phát thải khí nhà kính GHG và chuyển sang một tương lai năng lượng bền vững hơn. Bằng cách đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh học, đồng thời đa dạng hóa danh mục năng lượng để bao gồm các nguồn tái tạo, lĩnh vực dầu khí có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giải quyết vấn đề tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy sự bền vững môi trường.

Tác động của các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu

Việc giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu là một ưu tiên quan trọng đối với lĩnh vực dầu khí bởi do lĩnh vực này đóng góp đáng kể vào việc phát thải khí nhà kính GHG (Adedeji và cộng sự, 2020, Shen và cộng sự, 2020, Zheng và cộng sự, 2019). Bài viết này đánh giá tác động của các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực công nghiệp dầu khí, tập trung vào việc giảm phát thải khí nhà kính GHG, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp.

Việc ứng dụng các kỹ thuật khoan tiên tiến, chẳng hạn như khoan định hướng ngang và bẻ gãy thủy lực, đã dẫn đến cắt giảm cường độ carbon trong sản xuất dầu khí. Những công nghệ tiên tiến này cho phép khai thác tài nguyên hiệu quả hơn, giảm nhu cầu về giếng mới và cũng cắt giảm lượng khí thải carbon trên mỗi đơn vị sản xuất. Công nghệ CCS đã cho phép lĩnh vực dầu khí thu hồi và lưu trữ lượng khí thải CO₂ từ các quy trình công nghiệp, ngăn cho chúng xâm nhập vào khí quyển, môi trường. Điều này đã làm giảm thiểu đáng kể lượng khí thải carbon của lĩnh vực dầu khí, góp phần giảm phát thải tổng thể (Epelle & Gerogiorgis, 2020, Ouadi, Mishani & Rasouli, 2023, Teodoriu & Bello, 2021).

Tất cả các chương trình phát hiện và sửa chữa rò rỉ khí methane cũng như các nỗ lực giảm thiểu đốt dầu khí thường xuyên đã giúp cắt giảm lượng khí thải methane từ các hoạt động dầu khí. Những cải tiến hoạt động này là công cụ giúp cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính GHG của lĩnh vực dầu khí và cải thiện hiệu quả hoạt động môi trường. Lĩnh vực dầu khí đã thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng như nâng cao hiệu suất thiết bị và tối ưu hóa các quy trình để giảm mức tiêu thụ năng lượng và khí thải. Những biện pháp này không chỉ làm giảm lượng khí thải nhà kính GHG mà còn giảm chi phí vận hành cho các công ty, doanh nghiệp dầu khí.

Việc tăng cường đầu tư vào năng lượng tái tạo của lĩnh vực dầu khí như các dự án năng lượng mặt trời, gió và năng lượng sinh học đã cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và cắt giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Những khoản đầu tư này đã đa dạng hóa danh mục đầu tư năng lượng, góp phần tạo nên cơ cấu năng lượng bền vững hơn. Sự chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo của lĩnh vực dầu khí đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi rộng rãi hơn sang nền kinh tế carbon thấp. Bằng cách đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo, lĩnh vực dầu khí đang giúp giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch hơn (Al-Shetwi, 2022, Dudin và cộng sự 2019, Strielkowski và cộng sự, 2021).

Những nỗ lực của lĩnh vực dầu khí trong việc tuân thủ các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt hơn cũng đã góp phần chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Bằng cách đáp ứng các yêu cầu pháp lý, các công ty, doanh nghiệp dầu khí đang điều chỉnh hoạt động của mình theo các thông lệ bền vững và giảm thiểu tác động đến môi trường. Tóm lại, các chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu của lĩnh vực dầu khí đã có tác động đáng kể đến việc giảm phát thải khí nhà kính GHG, cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và tạo điều kiện chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp. Việc tiếp tục đầu tư vào các chiến lược này là điều cần thiết để lĩnh vực dầu khí đóng vai trò dẫn dắt trong việc giải quyết vấn đề tác động của biến đổi khí hậu và thúc đẩy tính bền vững.

Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 1) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 1)
Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 2) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (Kỳ 2)
Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (kỳ 3 và hết) Các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của ExxonMobil trong năm 2024 (kỳ 3 và hết)

Tuấn Hùng

Researchgate

vietinbank
thaco