Bộ TN&MT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước

10:08 | 24/07/2021

|
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021.
Hàng chục dự án nở rộ, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng mạnh trong vài năm tới?Hàng chục dự án nở rộ, nguồn cung đất công nghiệp sẽ tăng mạnh trong vài năm tới?
Tin nhanh bất động sản ngày 23/7: Đà Nẵng đề nghị không thu hồi Dự án Khu phức hợp đô thị quốc tế Đa PhướcTin nhanh bất động sản ngày 23/7: Đà Nẵng đề nghị không thu hồi Dự án Khu phức hợp đô thị quốc tế Đa Phước
Bộ TNMT phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước
Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau:

Theo đó, tổng diện tích tự nhiên là 33.131.713 ha, bao gồm: Diện tích nhóm đất nông nghiệp: 27.986.390 ha; Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp: 3.914.508 ha; Diện tích nhóm đất chưa sử dụng: 1.230.815 ha.

Diện tích chi tiết từng loại đất, từng loại đối tượng sử dụng, đối tượng quản lý được thể hiện trong biểu hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cả nước, các vùng kinh tế - xã hội và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kèm theo Quyết định này.

Số liệu kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 được sử dụng thống nhất trong cả nước. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kim Anh (T/h)

vinamilk-greenfarm
bidv-smart-banking