Bắc Giang: Đất ở nông thôn sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu 70 m2

19:10 | 23/08/2021

|
Ngày 20/8/2021, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND Quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều kiện tách thửa, hợp thửa đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Nghệ An: Đất phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2 mới đủ điều kiện tách thành dự án độc lậpNghệ An: Đất phải có diện tích tối thiểu là 1.000m2 mới đủ điều kiện tách thành dự án độc lập
Quảng Ninh cấm tách thửa đất nhỏ hơn 45m2Quảng Ninh cấm tách thửa đất nhỏ hơn 45m2
Bắc Giang: Đất ở nông thôn sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu 70 m2
Ảnh minh họa.https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, đối tượng áp dụng là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở hoặc đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Cụ thể, hạn mức giao đất ở cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tại đô thị thuộc các phường của TP Bắc Giang và các vị trí bám trục đường đã được đặt tên của các thị trấn tối đa là 100 m².

Đất ở tại đô thị tại các xã thuộc TP Bắc Giang, các xã nằm trong quy hoạch đô thị thuộc các huyện đã được phê duyệt; đất ở tại nông thôn bám đường gom cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và đường vành đai IV tối đa 120 m². Đất ở nông thôn tại các xã trung du thuộc các huyện tối đa 300 m²; xã miền núi thuộc các huyện tối đa 360 m².

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, đối với đất ở đô thị, đất ở bám quốc lộ, tỉnh lộ hoặc đường Vành đai IV, thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị: thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích đất ở tối thiểu từ 32 m2 trở lên, kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 4 m trở lên, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 5,5 m trở lên. Trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5m.

Đối với đất ở nông thôn, diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa thực hiện theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt; trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì thửa đất tối thiểu sau khi tách thửa phải có diện tích đất tối thiểu từ 70 m2 trở lên với kích thước mặt tiền tối thiểu phải từ 4 m trở lên, chiều sâu tối thiểu (sau khi trừ lộ giới hoặc các công trình có hành lang bảo vệ) phải từ 8 m trở lên; trường hợp phải có lối vào cho thửa đất phía sau thì chiều rộng lối vào tối thiểu là 1,5 m.

Về điều kiện tách thửa đất, đối với thửa đất có đất ở và đất nông nghiệp, thửa đất sau khi tách thửa và thửa đất còn lại phải bảo đảm các điều kiện quy định sau: Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; có diện tích tối thiểu theo quy định. Việc tách thửa đất phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với những khu vực có quy hoạch)…

Không cho phép tách thửa, không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, không làm thủ tục thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với trường hợp tự tách thửa đất thành hai hoặc nhiều thửa đất trong đó có một hoặc nhiều thửa đất không đảm bảo các điều kiện quy định.

Đối với trường hợp thửa đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư thì việc tách thửa đất theo dự án đã được chấp thuận theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/9/2021 và thay thế Quyết định số 745/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định hạn mức đất giao làm nhà ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa áp dụng trên địa bàn tỉnh.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Kim Anh (T/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong