Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc phân lô tách thửa

14:15 | 18/11/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 14099/UBND-VP về tình hình quản lý đất đai, xây dựng và xử lý vi phạm liên quan đến việc phân lô tách thửa, làm đường giao thông trên đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Bà Rịa – Vũng Tàu thu hồi dự án Khu nghỉ dưỡng Tóc Tiên vì chủ đầu tư không đủ khả năng đóng tiền sử dụng đấtBà Rịa - Vũng Tàu thu hồi dự án Khu nghỉ dưỡng Tóc Tiên vì chủ đầu tư không đủ khả năng đóng tiền sử dụng đất
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cảnh báo nhiều giao dịch bất động sản kê khai không trung thựcBà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo nhiều giao dịch bất động sản kê khai không trung thực

Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 13520/UBND-VP ngày 31/10/2022, tham mưu điều chỉnh, bổ sung chỉ thị quản lý đất đai và quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc phân lô tách thửa
Bà Rịa - Vũng Tàu tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc phân lô tách thửa/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Trong đó có nội dung liên quan chung quyền sử dụng đất, việc phân lô tách thửa; Công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất với các quy hoạch chuyên ngành liên quan (nhất là quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch chi tiết xây dựng). Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2022.

Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh điều chình, sửa đổi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về Quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiếu được tách thửa đốii với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Rà soát các tồn tại, vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở tình hình thực tế, tổng hợp theo từng nhóm vấn đề, các quy định có liên quan, đề xuất giải pháp xử lý, kịp thời tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định.

Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh xử lý kịp thời đối với những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; Tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng cơ sở dữ liệu địa chính để tra cứu dữ liệu địa chính các thửa đất đã được tách thửa nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về quản lý trật tự xây dựng và phân cấp thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay thế Quyết định 32/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch trên địa bàn tỉnh, trong đó kiểm soát chặt chẽ quy hoạch chi tiết phải đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phục vụ cho người dân trong khu quy hoạch, khắc phục tình trạng quy hoạch chi tiết manh mún, chắp vá, quy mô nhỏ lẻ, kết nối hạ tầng không đồng bộ.

Các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm, khắc phục triệt để các trường hợp vi phạm, trả lại hiện trạng theo đúng mục đích sử dụng và quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức để xảy ra vi phạm pháp luật về quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, thi công xây dưng công trình hạ tầng kỹ thuật mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; Xử lý dứt điểm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất đối với các vi phạm thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp.

Rà soát các quy hoạch xây dựng, thỏa thuận mặt bằng đã được phê duyệt, để điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương và bảo đảm phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, bảo đảm kết nối hạ tầng, bảo đảm giải quyết hạ tầng xã hội cho người dân tai khu vực được quy hoạch, thỏa thuận mặt bằng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)