1.107ha đất rừng tại Hà Tĩnh không đủ điều kiện chuyển đổi sang mục đích khác

03:00 | 18/10/2021

|
Hà Tĩnh đề xuất cho phép chuyển đổi 1.107ha đất rừng cho công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến thuộc dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vũng Áng. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn đã yêu cầu Hà Tĩnh làm rõ nhiều vấn đề trong hồ sơ dự án.
Hà Tĩnh sắp có khu đô thị và công viên trung tâm rộng 262haHà Tĩnh sắp có khu đô thị và công viên trung tâm rộng 262ha
Khu kinh tế Vũng Áng sẽ có dự án tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng 330 tỷKhu kinh tế Vũng Áng sẽ có dự án tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng 330 tỷ

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ NN&PTNT cho biết, hồ sơ dự án không đủ điều kiện để tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

1.107ha đất rừng tại Hà Tĩnh không đủ điều kiện chuyển đổi sang mục đích khác
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Lý giải cho việc này, Bộ NN&PTNT cho biết bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án (được biên tập lại từ hồ sơ đánh giá tài nguyên rừng năm 2014) xác định diện tích 123,35ha đất thuộc các Tiểu khu 360A (11,46ha), Tiểu khu 363 (10,25ha), Tiểu khu 366 (88,92ha), Tiểu khu 367B (12,72ha) có hiện trạng là đất trống thuộc quy hoạch đất rừng đặc dụng.

Theo quy định pháp luật về lâm nghiệp, diện tích rừng phải được cập nhật diễn biến rừng hàng năm, vì vậy, số liệu hiện trạng rừng tại vị trí thực hiện dự án phải được cập nhật hàng năm theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ NN&PTNT, căn cứ các tọa độ ranh giới và bản đồ mốc đường viền lòng hồ Rào Trổ kèm theo Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/8/2021, đối chiếu với bản đồ hiện trạng rừng khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án và ảnh vệ tinh ngày 23/8/2021, sau khi chồng xếp ranh giới khu vực đề nghị chuyển mục hai đích sử dụng rừng, cho thấy một số diện tích rừng trồng trong khu vực đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án có dấu hiệu bị tác động.

Ngày 25/5/2021, Bộ NN&PTNT đã có Văn bản số 3070/BNN-TCLN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, trong đó đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh báo cáo hiện trạng rừng tại thời điểm đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng.

Tại Văn bản số 57/PTVA-KH ngày 07/6/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng đề nghị Sở Bộ NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh báo cáo UBND tỉnh sử dụng hồ sơ rà soát, đánh giá hiện trạng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp do Trung tâm điều tra quy hoạch, thiết kế nông nghiệp nông thôn Hà Tĩnh (đơn vị tư vấn) thực hiện năm 2020.

Tuy nhiên, theo Bộ NN&PTNT tại Tờ trình số 320/TTr-UBND ngày 30/8/2021 và hồ sơ dự án kèm theo, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đề nghị Bộ Bộ NN&PTNT thẩm định hồ sơ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án. Trong đó hồ sơ đánh giá hiện trạng rừng dự án chỉ được biên soạn lại trên cơ sở hồ sơ điều tra, đánh giá hiện trạng rừng năm 2014. Như vậy, không đúng như đề nghị của chủ đầu tư đưa ra.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện dự án, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 389/TB-VPCP ngày 07/11/2019 và ý kiến của Bộ Bộ NN&PTNT tại Văn bản số 3070/BNN-TCLN ngày 25/5/2021.

Ngoài ra, Bộ NN&PTNT cũng cho biết, qua kết quả rà soát hồ sơ dự án, đối chiếu với dữ liệu kiểm kê rừng và thông tin từ ảnh vệ tinh (các thời điểm ngày 26/4/2014 và ngày 23/8/2021) cho thấy tại một số vị trí trong phạm vi dự án có hiện trạng không phải đất trống, rừng tự nhiên nhưng báo cáo hiện trạng là đất trống và rừng trồng có dấu hiệu bị tác động.

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích và hiện trạng rừng, làm rõ việc triển khai dự án đã tác động vào rừng hay chưa; xác định diện tích, vị trí các loại rừng đã bị tác động và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu diện tích rừng, hiện trạng rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Trước đó, trong báo cáo gửi Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước khu kinh tế Vũng Áng gồm công trình hồ Rào Trổ và đập dâng Lạc Tiến là dự án có quy mô, diện tích thực hiện 2.845ha với dung tích 162,4 triệu m3 nước, có cao trình đỉnh tường chắn sóng +84,6m.

Mục tiêu của dự án là cấp nước cho khu công nghiệp Vũng Áng với công suất 762.000m3/ngày đêm, cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Kỳ Anh 12.000m3/ngày đêm, cấp nước tưới ốn định cho 1.335ha đất canh tác và 300ha đất nuôi trồng thủy sản…

Được biết, số diện tích rừng đề nghị chuyển đổi mục đích sang thực hiện dự án có 366ha thuộc quyền quản lý của Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, 479ha thuộc quyền quản lý của Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và 261ha do hộ gia đình quản lý.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng (t/h)

vinamilk-greenfarm
sao-thai-duong