VNE lên kế hoạch phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021

03:04 | 26/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Dự kiến, VNE sẽ phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 5%, để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.
VNE lên kế hoạch phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo quyết định của HĐQT Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam, tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VNE sẽ được hưởng 1 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 5 cổ phiếu. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu lẻ nếu có sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Cũng theo thông báo từ VNE, cổ phiếu phát hành để trả cổ tức đợt này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Thời gian dự kiến phát hành, trong Quý III và Quý IV năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCK Nhà nước. Nguồn vốn sử dụng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán tổng hợp của Công ty mẹ năm 2021 và không vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán.

Được biết, tính đến cuối năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC kiểm toán tổng hợp của Công ty mẹ là hơn 172,2 tỷ đồng; còn trên BCTC hợp nhất được kiểm toán là 130,71 tỷ đồng.

Cũng theo thông tin về giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ của VNE vừa được công bố. CTCP Malblue, Chủ tịch HĐQT là ông Nguyễn Tuấn Anh - đồng thời là Chủ tịch HĐQT của VNE, vừa đăng ký mua 1 triểu cổ phiếu VNE theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 28/6/2022 đến ngày 26/7/2022.

Hiện nay, VNE có hơn 81,9 cổ phiếu được lưu hành trên sàn HSX. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6/2022, mỗi cổ phiếu VNE có giá 12.150 đồng.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Văn Hưng