Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

19:18 | 30/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Ngân hàng Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/05/2022 và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 03/2022/TT-NHNN ngày 20/05/2022, nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Vietcombank: Quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũngVietcombank: Quán triệt thực hiện tốt “3 không” trong phòng, chống tham nhũng
VCB Digibank - Ngân hàng số “0” phíVCB Digibank - Ngân hàng số “0” phí
Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Vietcombank triển khai hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh /https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo đó, Vietcombank thông báo triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2023 tại hệ thống Vietcombank như sau:

Đối tượng khách hàng: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc một trong các trường hợp:

Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi, du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống, giáo dục và đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan, hoạt động dịch vụ thông tin; trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh bất động sản quy định tại mã ngành kinh tế theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg.

Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức hỗ trợ lãi suất: 2%/năm

Đồng tiền cho vay: VND

Khoản vay: được ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 hoặc khi đến hết hạn mức hỗ trợ lãi suất.

Hạn mức hỗ trợ lãi suất: trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng Nhà nước phân bổ cho Vietcombank

Điều khoản và điều kiện chi tiết theo quy định tại Nghị định 31, Thông tư 03 và hướng dẫn của Vietcombank

Là Ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam luôn chủ động thực hiện các chính sách điều hành của Chính phủ, của NHNN, Vietcombank cam kết triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 và Thông tư 03 công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, đúng mục đích đối với khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định vì mục tiêu góp phần nhanh chóng phục hồi, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế đất nước.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo VCB News

sao-thai-duong