Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt 120 triệu đồng

09:00 | 30/06/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 171/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á với số tiền phạt 120 triệu đồng, nguyên nhân là do chậm công bố thông tin.
Apec Group bị phạt 600 triệu đồng vì phát hành “chui” 500 tỷ trái phiếuApec Group bị phạt 600 triệu đồng vì phát hành “chui” 500 tỷ trái phiếu
Công ty CP Bao bì và In Nông nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì mua Công ty CP Bao bì và In Nông nghiệp bị phạt 70 triệu đồng vì mua "chui" cổ phiếu quỹ
Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt 120 triệu đồng
Chậm công bố thông tin Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt 120 triệu đồng/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Cụ thể, Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (địa chỉ: Phòng C301, tầng 3, tòa nhà Trung tâm thương mại Đông Á, số 668 đường Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên) sẽ bị xử phạt tiền theo những khoản sau:

Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Phạt tiền 60.000.000 (Sáu mươi triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Nguyên nhân dẫn đến việc Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt hành chính là do:

Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (Công ty) công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 không đầy đủ nội dung theo quy định: Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Đông Á (công ty con) và Công ty TNHH Sunny House Thành Nguyễn (công ty có đồng chủ sở hữu là ông Nguyễn Văn Thanh - Tổng Giám đốc đến ngày 20/5/2021); tuy nhiên, tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, Mục VII.1 “Danh sách về người có liên quan của Công ty”, không có thông tin về các công ty nêu trên theo quy định; Mục VII.2. “Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty...” không có thông tin về giao dịch với các công ty nêu trên).

Công bố thông tin (CBTT) không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty CBTT không đúng thời hạn trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với các tài liệu: Công văn đăng ký ngày giao dịch bổ sung cho 50 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ; Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021).

Tổng số tiền Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á bị phạt là 120 triệu đồng.

Trước đó, năm 2020, Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á cũng từng bị UBCKNN xử phạt 155 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch và buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch.

Được biết, Tập đoàn Khách sạn Đông Á (HOSE: DAH) đã công bố báo cáo kiểm toán 2021 với ghi nhận doanh thu tăng và lợi nhuận sau thuế giảm.

Theo đó, sau kiểm toán, năm 2021 công ty ghi nhận doanh thu tăng 0,5%, tương ứng tăng thêm 0,24 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên 46,65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 12,6%, tương ứng giảm 5,38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập về 37,32 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2021, tổng tài sản của công ty tăng 83,7% so với đầu năm lên 1.126,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định đạt 528,18 tỷ đồng, chiếm 46,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 232,97 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 183,5 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Thùy Dung (T/h)

sao-thai-duong