• BP tạm dừng đàm phán về mỏ khí đốt với Venezuela

    BP tạm dừng đàm phán về mỏ khí đốt với Venezuela

    Tập đoàn dầu mỏ BP đã tạm dừng các cuộc thảo luận với Venezuela về việc phát triển một dự án khí đốt ở biên giới trên biển với Trinidad và Tobago, sau khi giấy phép của Mỹ đối với Venezuela hết hạn vào tháng ...