• Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh Australia

    Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng Quốc khánh Australia

    Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 234 của Australia (26/01/1788- 26/01/2022), ngày 26/01/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng đến Toàn quyền David Hurley; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Thủ tướng Scott ...