• Barclays đã nâng dự báo giá dầu

    Barclays đã nâng dự báo giá dầu

    Ngân hàng Barclays (Anh) đã nâng dự báo giá dầu năm 2022, vì họ kỳ vọng lượng hàng tồn kho giảm nhanh hơn dự kiến và phản ứng nguồn cung thận trọng để bù đắp thặng dư khiêm tốn trong năm tới.