Phạt Công ty TSG hơn 300 triệu đồng và buộc thu hồi cổ phiếu

20:00 | 02/11/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC ngày 27/10/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Quyết định số 798/QĐ-XPVPHC về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG.
UBCKNN phạt Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM 145 triệu đồngUBCKNN phạt Công ty cổ phần Quản lý Quỹ BVIM 145 triệu đồng
UBCKNN phạt Tập đoàn Danh Khôi 335 triệu đồng và buộc thu hồi lại cổ phiếuUBCKNN phạt Tập đoàn Danh Khôi 335 triệu đồng và buộc thu hồi lại cổ phiếu

Theo quyết định, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng TSG đã báo cáo không đúng thời hạn cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính quý 2, 3, 4/2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính quý 1, 2, 3, 4/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính quý 1, 2/2022; Báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Phạt Công ty TSG hơn 300 triệu đồng và buộc thu hồi cổ phiếu
Phối cảnh Dự án TSG Hòa Bình Centre của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG/Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG còn bị phạt 250 triệu đồng do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN. Theo đó, công ty đã thực hiện đợt phát hành năm 2021 để tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TSG đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông (đợt phát hành năm 2017 để tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng; đợt phát hành năm 2019 để tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng) nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Được biết, Công ty cổ phần TSG Việt Nam (TSG Việt Nam Holdings) tiền thân trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư Hải Phát. Năm 2015, doanh nghiệp này quyết định tách ra sáp nhập cùng các đơn vị đã đang hoạt động, trở thành Công ty cổ phần TSG Việt Nam - mô hình Tập đoàn. Công ty kinh doanh chính lĩnh vực đầu tư tài chính và bất động sản.

Trụ sở chính của công ty: số 183, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Huy Tùng