Một số doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt

03:05 | 28/08/2022

Theo dõi Kinh tế Xây Dựng trên
|
Thông tin từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, sắp tới sẽ có 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt là: Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (mã BTS), Công ty cổ phần Thủy điện Nước trong (mã NTH) và Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (mã TDB).
DAT chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếuDAT chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu
VNE lên kế hoạch phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021VNE lên kế hoạch phát hành gần 4,1 triệu cổ phiếu trả cổ tức 2021
Một số doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt
Ảnh minh họa/ https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Theo VSD, BTS sẽ trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 4%/cổ phiếu, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/09/2022 và ngày thực hiện là 20/10/2022. Với gần 123,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, đợt này BTS sẽ phải chi hơn 49,4 tỷ đồng để trả cổ tức.

Với NTH, công ty thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu, tức là 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/09/2022 và ngày thanh toán là 27/09/2022. Như vậy, NTH sẽ chi hơn 10,8 tỷ đồng cổ tức cho hơn10,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Trong khi đó, TDB thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/09/2022 và ngày thanh toán là 05/10/2022. Theo đó, hơn 12,3 tỷ đồng sẽ được TBD chi ra để trả cổ tức cho 8,23 triệu cổ phiếu đang lưu hành.

Ngoài ra, VDS cũng có thông báo đính chính lại thông tin Công ty cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS) chi trả cổ tức. Theo đó, từ việc “tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền” được chuyển thành “chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền”. Tỷ lệ thực hiện đợt này là 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng), thời gian thực hiện là 30/08/2022.

https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/

Văn Hưng